Tags

, , ,


Baigiau skaityti dar vieną nuostabią knygą C. S. Lewis “Tiesiog krikščionybė”.

Išleido “Katalikų pasaulio leidiniai“. Apie Lewis buvau girdėjęs ir seniau, o dar Collins savo knygoje “Dievo kalba” pastoviai jį cituoja, tai pažiūrėjau ar ją galima gauti lengvai Lietuvoje, tai pasirodo, kad lengviau nebūna, nueini į knygyną (tarkim tą patį Katalikų pasaulio) ir nusiperki. Viršelis neypatingai patrauklus, bet visa esmė tekste. Lewis laikomas XX a. vienas iš iškyliausių protų, žymiausias XX a. apostoletikų. Gal būt daugumai žinomas kaip “Narnijos kronikos” autorius (tiesa filmai apie Narnijos kronikas manęs ypatingai nesužavėjo, graži pasaka, gal vaikams ir labiau patinka). Beje, sakoma, kad “Narnijos kronikose” daug krikščionybės, gal, bet kol to nesužinojau, tai nepastebėjau.

Knyga tokia šiuolaikinė, kad labai nustebau, jog ji paremta II – ojo pasaulinio karo metais Lewis radijo paskaitomis. Aš ją pavadinčiau katekizmu suaugusiems. Vaikams yra pateikiamos tikėjimo dogmos, labiau pasakomis (tiksliau alegorijomis), o kai augi to pradeda nebeužtekti. Man kaip moksliukui neužtenka vien dogmų – yra taip ir ne kitaip. Tai ši knyga nagrinėja pačią krikščionybės esmę – kas, kur ir kodėl. Kokia prasmė, ką tai reiškia, kam to reikia. Jis pats anglikonas, bet atsiriboja nuo įvairių krikščionybės šakų ir ima grynąją krikščionybę, palikdamas šalia nesutarimus ir vengdamas tų nesutarimų temų. Kas man iš kart patiko. Taip pat vengia temų, kurios yra bažnyčios primestos, o ne Dievo. Juolab, kad jos su laiku kinta.

Kas yra Šventoji Dvasia, Dievo trejybė, už ką numirė Kristus, kodėl atėjo Kristus, kas yra žmogaus gimtoji nuodėmė, t.y. kuo nusidėjo Adomas ir Ieva (visai ne seksualiniais dalykėliais kaip įpratę visi galvoti), kas yra nuodėmė, kodėl yra kančia, kas yra pagrindinė nuodėmė, kokia dorybių prasmė, Dievas laiko ir erdvės plotmėje, malda ir dar daug įdomių temų. Ir tai ne dogmų rinkinys, o aiškinama to esmė ir prasmė, tikroji krikščionybės esmė. Va, čia tai jėga.

Nežinau, ar ji tinkama su kriščionybe nesusipažinusiems žmonėms, t.y. ar verta pažindintis pradėto nuo to. Gal ir tinkama. Bent Lewis teigia, kad tinkama. O visokioms davatkoms, manau, turėtų būti privaloma.

Lewis lietuvių kalba yra išleista ir daugiau knygų, dar pora jau esu nusipirkęs, skaitysiu.

Advertisements