Tags

, , , , ,


Pagaliau baigiau skaityti dar vieną C. S. Lewis knygą “Stebuklai”:

Na, dabar iš C. S. Lewis lietuviškai išleistų knygų nesu skaitęs tik Narnijos kronikų. Laukiu kol mažė paaugs, gal jai įdomu bus, kad galėčiau jai Narnijas skaityti. Vyresnieji atsisakė skaityti – jiems neįdomu. Na, tik susipirkęs esu Narnijos kronikas, neskaičiau, tai nežinau ar įdomios ar ne. Anyway, dabar apie Stebuklus.

Knygą “Stebuklai” skaičiau vos ne metus, pusmetį net visai nebuvau prie jos prisilietęs. Ir vėl kaip visada C. S. Lewis nustebino savo stilių įvairove. Šį kartą tokia gili filosofinė knyga, kad man buvo ir didžiausias malonumas ją skaityti, nes labai sudėtingi filosofiniai loginiai išvedžiojimai ir tuo pačiu metu buvo labai sunku ją skaityti, nes dažnai pamesdavau mintį, nesuprasdavau. Ypač kai negaliu taip atsisėsti, susikaupti ir ramiai atidžiai ją studijuoti, čia žodis skaityti nelabai tinka. O vis tenka kur nors 5 minutėms gauti laiko kur nors ko nors laukiant, išsitraukiu iš kišenės ir paskaitinėju. Toks priebiegom skaitymas labai kenkė šios knygos supratimui, bet gal kada nors grįšiu prie jos, kai turėsiu laiko ir galėsiu ją ramiai pastudijuoti, o dabar pakankamai paviršutiniškai perskaičiau.

Taigi apie ką knyga? Tai gili analizė apie stebuklų galimybę mūsų pasaulyje. Pradedama nuo taip toli, nuo to kas apskritai laikytini stebuklu, apie techninę galimybę stebuklo, gamtą ir antgamtę, apie moralinę Dievo atsakomybę darant stebuklus, o į pabaigą panagrinėjami Naujojo Testamento stebuklai. Jie suklasifikuojami (geras, pirmą kartą matau), net dviem pjūviais. Ir dar šiek tiek panagrinėjami tų stebuklų tikėtinumai, galimumai ir prasmė, tikslas. Ir dar giliau ir giliau 🙂

Detaliau panagrinėjamas Jėzaus Kristaus prisikėlimo stebuklas. Dabar aš supratau, kodėl šiais laikais žmonės taip pasinešė į budizmus ir panašiai. Dėl to, kad ten mūsų pasaulį vaizduoja labai sudėtingai. O jis juk toks ir yra. O krikščionybėje atrodo, kad viskas paprasta. Tačiau tas viskas paprasta yra tik paviršutiniškai nagrinėjant krikščionybę. Va, jei kas sako, kad krikščionybė yra paprasta, lai perskaito šią knygą, išnagrinėja ir supranta, ką norėjo pasakyti C. S. Lewis, tada kas norima pasakyti Naujuoju Testamentu, o dar po to Senuoju Testamentu. Ui, kaip ten viskas giliai ir sudėtingai. Visada sakoma, kad Kristus perkeitė mūsų pasaulį, kad išgelbėjo, pasuko nauja kryptimi, kad ruošia mums amžinąjį gyvenimą. Niekada nesuprasdavau apie ką čia. Ir kad per antrąjį prisikėlimą mes būsim prikelti ir turėsim kūnus ir gyvensim amžinai. Ir kad kai Kristus prisikėlė, tai jis turėjo kūną, valgė ir gėrė, tačiau jis buvo panašus į dvasią, ėjo kiaurai sienas, bet kartu ir labai kūniškas. Va, ką reiškia Jėzus perkeitė gyvenimą. Jis buvo pirmasis Žmogus (įsikūnijęs Dievas), pranašas mūsų naujo gyvenimo. Jis įžengė į dangų (C. S. ir tai detaliai nagrinėja) tam kad mums paruoštų naują gamtą, kurioje mes su naujais, perkeistais kūnais gyvensim. Apei gamtų lygius. O kas sakė, kad tik du lygiai – gamta ir antgamtė. C. S. Lewis sako, kad Kristus ruošia trečia lygį, naują gamtą. O gal jų daugiau yra? O gal pasaulių daugiau yra? Ar jie nupuolė? Ar jiems reikėjo išganymo?

Ui, ui, kaip viskas giliai 🙂 Čia daugiau prisimenu iš knygos pabaigos, o ne pradžios, nes pradžią skaičiau jau prieš pusmetį.

Va, pora ilgesnių ištraukų Internete radau:

Naujosios kūrinijos stebuklai

Didysis stebuklas

Fantastika. Jei kas sugalvosite skaityti, tai labai rekomenduoju, labai gera gili filosofinė knyga, vien koks malonumas smegenis pamankštinti. Tik perspėju, kad reikia jai nusiteikti, skirti tam laiko, ramios aplinkos ir nusiteikti galvoti.

Na, net nežinau ką dar parašyti, C. S. Lewis vėl netikėtas ir labai labai geras mąstytojas. Man iki jo taip toli toli, kad net gėda kažką apie jo knygą rašinėti. Gal ir neberašysiu. Skaitykite ir mėgaukitės minties eiga, logikos jėga.

Ai, kažkaip prie C. S. Lewis rašydavau, ką dar jo esu skaitęs. Tai šį kartą irgi parašysiu:

“Tiesiog krikščionybė”

“Kančios problema”

“Apstulbintas Džiaugsmo”

“Kipšo laiškai”

“Didžiosios skyrybos”

“Ištvertas sielvartas”

“Toli nuo tylinčios planetos”

“Perelandra”

“Klaikioji galybė”

“Keturios meilės”

Smagaus skaitymo 🙂

Advertisements