Tags

, ,


Kurią čia dieną žmona pareiškia:

-Tu manęs nebemyli.

Kol aš tyliu, ji tęsia toliau:

-O aš kitiems vyrams tai patinku. Vienas, kai su manimi kalba, tai jam net lūpa dreba. Kitas, kai ateinu, tai iš baimės net atsistoja.

Ooo. Wtf? Čia, matyt, dėl to, kad aš baimės neberodau.