Tags

, , , , , , ,


Kaip jau minėjau Antanas L. parekomendavo pora fantastikos klasikos filmų. Šedevrų. Po filmo Blade Runner, kurį sunkiai man ėjosi suprasti, šitą pradėjau žiūrėti labai atsargiai. Kaip fantastikos žanrui keistas pavadinimas – Brazil / Brazilija (1985):

brazil (1)

Na, taip filmas irgi kiberpanko stiliumi, antiutopija, bet pradžia žiūrisi visai maloniai. Labai didelės aliuzijos į Orwell’o “1984”. Labai panaši vizija, gal labiau akcentuojant ne į pastovų sekimą, kaip Orwell’e, mažiau politizuotas (labai jau Orwell’o pasaulis panašus į komunistinį), daugiau į biurokratijos pinkles, pasaulinį visuotiną absurdiškos valdžios tinklą. Kur žmonės yra tik statistiniai vienetai, tik eilutės kažkur bylose ir jei kažkas supainiojama, lengviausiai tą žmogų pašalinti. Nes Informacijos Rinkimo Ministerija klaidų nedaro.

Toliau žiūrint man filmas labai primena filmą “Metropolis”. O ką aš jį matęs? Kažkoks Deja Vu jausmas, nes neprisimenu, kad jį būčiau žiūrėjęs, bet man “Brazilija” pasirodė labai panaši. Gal kada mačiau, bet pamiršau. Labai priminė. Visas filmo stilius, veiksmas, muzika, judesys, net spec. efektai. Ne, nu gal 1985 metais tie spec. efektai ir buvo dar senojo “Metropolio” lygio, bet man pasirodė, kad taip tyčia padaryta. Lyg filmas būtų kuriamas kokias 1935 metais. Ir jame rodoma ateitis.

Tiesa, ateitis kaip ir priklauso totalitarinei valstybei visiškai iškreipta. Nors ir vyksta pažanga, bet kažkaip ribotai, tik tam tikrose vietose, bet bendrąja prasme vis tiek niekalas gaunasi. Kad ir kompiuteriai: futuristinai ploštieji ekranai, bet visa periferinė įranga totaliai pasenusi, dėl ko kompiuteriai nelabai duoda ir naudos. Man priminė “Blade Runner”. Ten irgi sukurti afigienai geri robotai replikantai, tačiau kita technologinė pažanga niekam tikusi.

Nėra laisvės, visi daro tik tai kas liepiama, nėra iniciatyvos, nėra žmoniško polėkio. Kažką lyg daro, bet taip atgrubusiom rankom. Svarbiausia tai užpildyti tinkamą blanką.

Net muzikos naujos niekas nebekuria, nei filmų. Net apranga užsilikusi prieškarinio lygio. Visa sistema merdėja.

Brazilija, kaip svajonių šalis. Tolima ir nepasiekiama.

Tą ir turime. Pagrindinis herojus Sam dirba sraigteliu kažkokioje ministerijos dalyje. Jam siūlomas paaukštinimas, bet jis nemato jokios prasmės kilti karjeros laiptais, nes visa biurokratinė sistema vienodai supūvusi. Visas totalitarinis pasaulis apraizgytas vamzdžiai. Dideliais, mažais, visur ir visaip. Ir tų vamzdynų priežiūrą griežtai monopolizavusi valstybė. Už savavališkus taisymus, net numatyta mirties bausmė. Apskritai, matome, kad egzituoja teroristai, kurie žudo nekaltus žmones, bet visuomenės kultūra yra tokia, kad žmogus yra visai bevertis ir niekas net nekreipia dėmesio, jei nužudomas žmogus.

Taigi pagrindinis herojus Sam tik sapnuose sapnuoja, kad yra angelas (koks nors tipo Gabrielius), kuris kovoja su kažkokia pabaisa Ciklopu, tam kad išlaisvinti merginą. Laisvąjį vamzdynų taisytoją Tuttle (vaidina Robert de Niro) medžioja baudžiamieji būriai. Na, taip, kaip jis drįsta pasipriešinti valstybės monopoliui. Įvyksta biurokratinė klaida, rašybos klaida, vietoj Tuttle suimamas ir sunaikinamas Buttle. Buttle kaimynė Jill bando ieškoti teisybės pas biurokratijos aparato darbuotojus. Tačiau veltui. Ją tik siuntinėja pirmyn atgal, kol nutaria jog jos geriau iš vis atsikratyti, kad netrukdytų jiems, kad nebūtų jų darbo klaidų.

Sam netyčia sutinka Jill. Ir pasirodo, kad ji yra ta pati jo Svajonių (dream) mergina iš jo sapnų. Tačiau vėl ją pameta. Jis nutaria priimti pasiūlymą keisti darbą, kad galėtų susirasti savo svajonių merginą. Jis bando ją gelbėti.

Prasideda veiksmas. Fantasmagorija. Arba tikriausiai, tas kiberpankas. Veiksmas vyksta labai greitai, kaip ir popieriai juda biurokratų kabinetuose.  O ką jie ten sukasi greitai? 🙂 Vyksta pasipriešinimas. Vidinė herojaus kova.

Galų gale totalitarinis režimas pralaimi. Tiesa, labai savotiškai, netikėtai. “Jis nuo mūsų pabėgo”. Gali užvaldyti kūną, bet sielos ne.

brazil (2) brazil (3) brazil (4) brazil (5) brazil (6) brazil (7) brazil (8) brazil (10) brazil (11) brazil (12) brazil (13) brazil (14) brazil (15) brazil (16) brazil (17) brazil (18) brazil (19)

Kalėdinė dovanėlė. Kažkaip net keista filme pamatyti tokią sceną.brazil (20) brazil brazil brazil brazil43 brazil48

Simbolių kaip visada tokiuose filmuose daug. Aš jų nesuprantu. Todėl man sunku žiūrėti. Nors filmas daug maž patiko. Toks fantasmagorinis su daug paslėptų po alegorijomis minčių.

Režisierius Terry Gilliam žinomas kaip naujo kino žanro išradėjęs – visiškos nesąmonės komedijos. Taip, filme kartais taip ir atrodo, beribė fantazija, bet po visom fantazijom, absurdiškumais, komedijom slypi gili socialinė visuomenės analizė. Ypač aktualu dabar, kad mes artėjame prie filme pavaizduotos biurokratijos tatalitarinės valstybės,

Filmas pelnęs daug apdovonojimų, patekęs į daug Top geriausių filmų.

Advertisements