Tags

,


Krikščioniška bendruomenė. Visada nejaukiai tokiose bendruomenėse jaučiuosi. Visi tokie religingi, pamaldūs, tik po visokius atlaidus važinėja, o aš net ne kiekvieną sekmadienį į bažnyčią nueinu (gailiuosi dėl šito). Bet vis tiek man tokios (ir tik tokios) bendruomenės prie širdies, bendraminčiai, tai kaip ir draugai gaunamies.

Vienas senukas pasakoja:

– Žinot, dabar aš labai susidomėjau energijomis.

Aš nejučia nužvelgiu visus. Žmogelis pradeda pasakoti erezijas, tai įdomu, kas čia dabar bus. Bet visi tyli. Ką galvoja, nežinau. Na, energijom, tai energijom. Iš tikrųjų labai dieviška. Juk tikrai labai įdomu elektros energija, šilumos, o termobranduolinė tai iš vis beprotiškai įdomu – pažinti Dievo užmanymą labai įdomu. Jis tęsia toliau:

– Buvau pas kunigą …, – ir pasako pavardę.

Aha, na, ne tom energijom domisi. Ko ten eiti pas kunigą, jei domiesi branduoline energija. Čia reikia kokio Hokinso knygas skaityti, o ne pas kunigą. Aišku, kad domisi kitom energijom. Ir kunigo pavardę pasako taip, kad čia jau autoritetų autoritetas. Sakau, kad nejaukiai jaučiuosi, nes visi kunigus ne tai kad pavardėm, o vardais pažįsta, o aš tik Popiežiaus vardą ir težinau. Na, bet žmogelis tęsia toliau:

– Tai kunigas sakė, kad viskas čia gerai, svarbiausia, kad Dievas būtų centre. Tai man labai patiko tas kunigas.

Aš vėl pažiūrių, ką bendruomenė sakys, bet vėl visi tyli. Na, visi tyli, tai ir aš tyliu. Ką čia aš, nesusilyginsiu su labiau patyrusiais. Aš tik Valkauską ir tepažįstu (na, ne asmeniškai, o tiesiog žinau tokį). O kodėl šis kunigas taip pasakė? Na, gal jis turi daugiau informacijos, gal pažįsta šį žmogelį. Gal numato į priekį. Gal… Ai, o gal tikrai niekas nežino kaip ten su tom energijom, jei Dievo nepamirštam, tai gal ir tikrai viskas ok. O žmogelis nenutyla:

– Aš mat labai kalbus, nes esu gimęs žiemą.

Ką??? Koks ryšys tarp gimimo žiemą ir kalbumo? Na, šalta žiemą, bet kodėl nuo to turi pasidaryti kalbesnis? Kai kalbi sušyli? Mano ir brolio gimimo data skiriasi dviem dienom tik, bet mes skiriamės kaip diena ir naktis. Ai, ir, beje, mes irgi žiemą gimę. Panašu, kad ne aš vienas nepagaunam kampo, todėl žmogelis paaiškina:

– Aš mat Vandenis, todėl esu labai kalbus.

Ohoho, koks sutapimas, aš juk irgi Vandenis. Noriu garsiai pasakyti: oi, koks įdomus sutapimas, aš juk ir Vandenis, bet esu labai tylus ir labai nemėgstu kalbėti. Bet suprantu, kad tai būtų pasišaipymas iš žmogelio. O iš senuko man šaipytis nepridera. Gerbiu jo amžių, patirtį, išmintį. Ei, bet juk tikėjimas zodiakais nėra išmintis. Be to, tai jau visiškai antikrikščioniška. Aš vėl nužiūriu mūsų krikščionišką bendruomenę. Vėl visi tyli. Tolerantiški? Prabyla mūsų lyderis. Na, vis tiek, jei kokia nors grupė žmonių nori funkcionuoti, tai ji nefunkcionuos, jei nebus lyderio. Taip ir ši bendruomenė turi savo lyderį. Taigi lyderis prabyla:

– Oi, žinai, o tu labai įdomią mintį pasakei.

Nu, nu?

– Ta mintis, kad jei Dievas centre, tai tada viskas bus ok.

Ir toliau vysto mintį. Vau. Va, todėl jis yra mūsų lyderis, net tokioje erezijoje, kaip tikėjimas zodiakais, įžvelgia gerą mintį ir iš to padaro pamokymą mums.

Advertisements