Tags

, , , , , ,


Dar vienas filmas apie šventąjį. Kiek keistai išversta į lietuvių kalbą “Antanas Paduvietis“. Aš versčiau “Šventas Antanas, Dievo Karys”. Aha, mano manymu, karys iš didžiosios K turėtų būti. Bat gal Lietuvoje Šventas Antanas labiau žinomas kaip Paduvietis, gal dėl to ir pavadinimas toks.

Antanas Paduvietis (2) Antanas Paduvietis (3) Antanas Paduvietis antonio guerreiro santo-antonio

Šis filmas kaip ir “Don Bosco”, “Tėvas Pijus” ar panašūs parodo tikruosius krikščionis. Dar tiksliau – tikruosius katalikus. Štai į ką mes dabar lygiuojamės. Štai kas mūsų, katalikų, yra autoritetai. Kas mums yra sektinas pavyzdys. O tai vis pas kažką kylą noras apjuodinti katalikybę. Pirmiausiai susipažinkite su mūsų autoritetais, o jau po to galite kritikuoti ir aiškinti, kad dvasininkija tokia ar anokia. Aš gi pvz. tyliu ir nieko nesakau apie “Tikėjimo Žodis” lyderį (kas nežinote, tai Saulytis, absoliutus lyderis, atstatydintas iš vadovų, nes turi kitą moterį). O juk galėčiau tai pateikti kaip pavyzdį, su neišreikšta mintimi, kad va, žiūrėkite, visi kas atskilote nuo katalikų tokie. Vat būtent mes katalikai ir tylime, nes lengva pasmerkti kitą žmogų ar net visą žmonių bendruomenę. Ne mūsų darbas teisti. O ir jau ne kartą sakiau, kad velniui patys įdomiausi ir yra lyderiai, juos labiausiai ir puola, lyderiams sunkiausia ir yra.

Ok. Grįžtam prie Antano iš Paduvos. Tiesą sakant, tai jis iš Lisabonos. Tačiau išgarsėjo savo Kristaus sekimu jau Paduvoje. O, beje, aš buvau Paduvoje prie Antano kapo, tai man kaip ir labiau artimas, pažįstamas. Filmas pakankamai žiaurus. Žiaurūs laikai tada buvo. Pinigai užvaldę žmonių protus. Žmogaus gyvybė visai nevertinama. Panašiai kaip šiandien.

Įdomu, kad teismas parodytas kaip pakankamai objektyvus. T.y. aš visada galvojau, kad tais laikais net kalbos negalėjo būti apie kažkiek objektyvesnį teismą. Galvodavau, kad koks kunigaikštis būdavo absoliutus valdovas, ką norėdavo tą žūdydavo ar atvirkščiai iškeldavo į viršūnes. O čia teisėjas, liudininkai, advokatas – oho.

Antanas skelbiamas Pranciškaus įpėdiniu. Dėl Antano pamokslų atsivertė ne vienas lupikautojas. Oi, nežinau, ar dabartiniai piniguočiai nors vienas atsiverstų, jų tokios širdys užkietėjusios. Gal dėl to Antanas ir paskelbtas šventuoju, nes tikrai ne kiekvienas gali suminkštinti širdis.

Čia galima pažiūrėti visą filmą su lietuvišku įgarsinimu.

Advertisements