Tags

, , , , ,


Dar vienas įdomesnis filmas. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999). Taip filmas vadinasi Imdb, nors aš jį žiūrėjau paprastesniu pavadinimu “Joan of Arc”.

Joan-of-Arc Messenger-The-Story-of-Joan-of-Arc

Kaip matome ir filmo afišos ėjo dviem pavadinimais. Na, tiek to, kaip pavadinsi, taip nesugadinsi. Įtariu dėl to taip gavosi, nes tais pačiais metais išėjo TV filmo versija irgi pavadinimu “Joan of Arc”, bet tai visai kitas filmas. Šio filmo režisierius yra Luc Besson, o Žaną d’Ark vaidina Milla Jovovich.

Filmas sukėlė daug minčių, daug nesusipratimų. Pirmiausiai, ką aš žinau apie Žaną d’Ark? Tarybiniais laikais ji buvo pristatoma vos ne kaip komunistė, kurią religiniai fanatikai šiaip sau (na, ne šiaip sau, o kaip komunistę) sudegino. Na, jau beveik baigiu susiprotėti, kad rusų sovietų propoganda nieko realaus neturi. Na, rimtai, net Spartakas juk nebuvo komunistas. Bet vis tiek, ką vaikystėje primelavo, tai sunkiai išraunama iš galvos.

Taigi žiūriu filmą, kad žinoti daugiau apie Žaną d’Ark. Žana gimė 1412 metais Prancūzijoje. Aha, maždaug Žalgirio mūšio laikais. Tuo metu vyko Anglijos – Prancūzijos šimtametis karas. Ir prancūzams jame nelabai sekėsi. Anglai užėmė Orleaną, Paryžių, na, žodžiu, pusę Prancūzijos ir buvo tikėtina, kad užims visą.

Žana nuo vaikystės labai religinga, per dieną eina kelis kartus išpažinties. Dar vaikystėje ji mato vizijas. Viena iš jų, kad pievoje randa kardą. Anglai užpuola Žanos kaimą. Ji bėga namo, sesė užleidžia savo slėptuvę spintoje, anglai užėję į namą Žanos akyse prievartauja jos sesę. Tiesa, kadangi ji priešinasi, tai tenka prismeigti kardu. Net kiti anglai apakę nuo tokio nežmoniškumo. Ar tik ne todėl tokie vaizdai, kad režisierius Besonas prancūzas?

Tos vizijos tai keistokos, sakyčiau. Dievas yra Meilė. O tose vizijose tai jis šiurpokas ir atgrąsus.

Žana užauga. Dar mato kelias vizijas ir ji supranta, kad jos gyvenimo tikslas yra išvaduoti Prancūziją nuo anglų. Ir tai yra ir Dievo tikslas. Dievas ją šaukia. Ji vyksta pas karalių (būsimą, nes negali karūnuotis, nes nėra laisvo tinkamo švento miesto), kad jis duotų jai armiją. Ji išvaduos ir ji vizijose mato kaip karalius karūnuojamas. Prieš tai ji išbandoma. T.y. jai bandomas pakišti netikras karalius ir ji turi pati atpažinti. Po to tikrinama, ar ji yra nekalta mergelė. Galų gale ja patikima ir jai duodama armija.

Dėl savo ryžto ir drąsos ji užima Orleaną. Anglai išsigąsta. Karalius karūnuojamas. Žana nori užimti ir Paryžių. Bet karalius ją išduoda. Ją teisia dvasininkai ir atiduoda pasaulietinei inkvizicijai, kad ją sudegintų.

Paskutinė vizija. Pasirodo Dievas, šį kartą labiau kaip pagyvenęs vyras. Ji ne iš karto atpažįsta. Ir jis, sakyčiau, sudirba visas jos vizijas kaip gal būt netikras, o įsivaizduojamas. Aš susipainioju. Nebepagaunu minties. Žana sudeginama kaip ragana.

Eina filmo titrai. Pranešama, kad po 500 metų, bažnyčia pripažino Žaną d’Ark šventąja.

Wtf? Nieko nesupratau. Nors filmas ir patiko, bet nieko nesupratau.

jeanne-d-arc Joan-of-Arc (2) Joan-of-Arc (3) Joan-of-Arc (4) movie-the-messenger-the-story-of-joan-of-arc-1999-luc-besson-milla-jovovic The.Messenger.The.Story.Of.Joan.Of.Arc.1999 the_messenger_the_story_of_joan_of_arc_milla-jovovich the-messenger-the-story-of-joan-of-arc

Gal kas matęs? Ir suprato filmo mintį? Nes dabar tai gaila, tokia graži Žana, oi, Milla Jojovich, ir tas grožis nueina per niek. Išeina mergaitė kariauti, o ne meilės keliais. Na, bent tiek aišku, kad jokia komuniste Žana nebuvo. Ir kaip taip rusai sugeba sugalvoti? Bažnyčios šventąją pristatyti kaip komunistę?

Advertisements