Tags

, , , , , , , ,


Turėjau laisvesnę valandą. Galvoju, kokią čia knygą paskaityti. Ai, ta kažkaip per rimta. O ta per nerimta. Tos šiandien nenoriu. Tada žiūriu – Mark Solonin. Esu apie jį girdėjęs. Antras Viktoras Suvorovas. Esu ne kartą jo knygas pavartęs, bet vis galvojau, na, ką gi jis daugiau nei Viktoras Suvorovas gali parašyti. Bet kažkaip galvoju, na, pažiūrim, ką gi jis dar naujo gali parašyti apie tą prakeiktą Sovietų Sąjungą. Puslapis po puslapio. Ei, ei, ei. Motinėlė Sovietų Rusija tokia plati ir begalinė. Melo joje tiek daug, kad tikriausiai dar šimtams knygų užtektų. Pradžiai pasirinkau knygą “Mozgoimenije. Suklastota Didžiojo karo istorija”:

Na, pirmiausiai labai patiko knygos viršelis. Toks su visų “mylimu ir gerbiamu” “visų tautų” ir “visų laikų” vadu Stalinu. Gražiai įkomponuotas. Koks kuklus bjaurybė.

O antra, patiko pavadinimas – Mozgoimenije. Net nepavyko tinkamai į lietuvių kalbą išversti. Proto pys..imas. Vo, tiksliausiai būtų taip. Bet taip negi versi. Proto paturėjimas, padarymas, padulkinimas ar dar kaip nors panašiai nesuteikia visų tų gražių atspalvių ką turi Mozgoimenije. Ir po to mažesnėm raidėm “Suklastota Didžiojo karo istorija”. Ir teisingai, kad mažomis raidėmis. Nes mane labiau šokiravo ne ta senovinė melo mašina. Ne. Mane šokiravo šiuolaikinė Rusijos melo propoganda.

Pradžioje skaičiau tikrai pakankamai nuobodžiai. T.y. kaip ir įdomu, bet nieko ypatingai naujo. Tą jau pas Suvorovą skaičiau, na, ne visai tą, čia nauji argumentai pateikiami, bet vis tiek apie tą patį: Komunistinė Rusija ruošėsi užgrobti visą Europą ir paskleisti savo marazminę proletariato diktatūrą po visą pasaulį. Šioje knygoje mažiau skaičių, t.y. jų kaip ir yra ne mažai, bet jie pateikiami mažesnėmis porcijomis, kas yra lengviau suprasti. Niekingai mažai vokiečių prieš kelis kart daugiau rusų. Žiūrėk nežiūrėjęs, bet aišku, kad kitaip ir būti negali, kad tokie dideli nuostoliai yra tik dėl vienos priežasties – nesiruošė gintis, o ruošėsi pulti, o Hitleris pirmas suspėjo. Melo kojos trumpos. Skaitau ir stebiuosi, na, kaip gi taip galima meluoti.

Jau buvau daug puslapių perskaitęs, kai pradėjo nagrinėti lenkų klausimą. Sovietų labai mėgstamas terminas “klausimas”. Nes jie tuos “klausimus” labai mėgsta spręsti išžudydami žmones. Pamiršau kas iš komunistų vadų pasakė: “sovietų kariai moka ir mėgsta žudyti”. Nebuvau girdėjęs, kad tarp sovietų ant lenkų būtų tokia neapykanta. Bet buvau šokiruotas komunistinės valdžios oficialia neapykanta lenkų tautai ir lenkų valstybei.

“Ponų Lenkija” (taip sovietai vadino nepriklausomą Lenkiją) 1920 metais sudavė skaudų atkirtį Raudonajai Armijai besiveržiančiai kaip kokie skėriai į Europą. Mažytė Lenkija sudavė skaudų smūgį. Ir suomiai, ir lietuviai, ir latviai, ir kt. atmušė sovietinius rusus, bet lenkai tvojo jiems iš peties. Todėl tokia didelė komunistinių rusų neapykanta lenkams. Stalinas buvo užsimojęs sunaikinti lenkus panašiai kaip Hitleris žydus. Panašu, kad dėl lenkų 1920 metų atkirčio sovietai iki 1941 metų, t.y. 20 metų, atidėjo planus užvaldyti visą pasaulį (čia mano teorija, tikriausiai ir daugiau priežasčių buvo dėl ko 20 metų ruošėsi).

Lenkus apkaltino net Stalino Ukrainoje organizuotu Holodomoru, kurio metu badu buvo numarinta 4-7 milijonai Ukrainos valstiečių. Oficialiai sovietų laikraščiuose buvo skelbiama, kad dėl to bado kalti “sovietų valdžios priešai, kontrrevoliucionieriai ir lenkų agentai”.

Net Lenkijos komunistų partija buvo paskelbta šnipų irštva. Ir aišku, kaip tais laikais Sovietų Sąjungoje priimta, visa lenkų komunistų partijos vadovybė išžudyta.

Lenkų “Gyvačių lizdas”. 1937 metai Sovietų Sąjungoje buvo įvykdyta “lenkų operacija”, kurios metu buvo žudomi ne tik tikri lenkai, bet net kaip nors su jais susiję – praktiškai pagal telefonų knygą. Jei pavardė panaši į lenkišką, tai tu jau antisovietinis elementas. Gyvenai Lenkijoje ar pan, tai jau ir lenkas. Suimta 143 810 žmonių, sušaudyta 111 091.

Ribentropo – Molotovo paktas turėjo galutinai išspręsti Lenkijos klausimą. Po kurio Vokietija ir Sovietų Rusija per pusę okupavo Lenkiją. Pagal Molotovą: Lenkija – tai išsigimęs Versalio sutarties kūdikis ir užteko trumpo smūgio iš Vokietijos, o paskui Raudonios Armijos, kad iš jo nieko neliktų.

Vorošilovas: “Lenkų valstybė po pirmo rimto karinio susidūrimo subirėjo kaip senas supuvęs vežimas”.

Aha, kur tau nesubirės. Lenkai kaunasi su fašistais, o čia komunistai iš nugaros dižiulia armija užgriuvo.

Ir dar daug visokių šlykščių epitetų lenkams.

Katynė. Na, jau visi (visi išskyrus Rusiją) apie ją žinom. Kaip sovietai Katynėje žvėriškai išžudė lenkų karininkus – belaisvius. Aha, o, kad Katynė ne viena buvo? Ir kad Katynė net ne didžiausia žmogžudysčių vieta? Ir kad apie Katynę buvo skleidžiama tiek propogandinio melo? Kad Niurnbergo procese, kuris didžiąją dalimi buvo surežisuotas, buvo bandoma nuneigti Katynę, bet nepavyko, nors po to Didžiojoje Sovietų enciklopedijoje gerą pusšimtį metų rašė, kad Katynėje lenkus šaudė fašistai ir kad tai įrodyta Niurnbergo procese.

Net Rusija 1991 metais oficialiai pripažino, kad tai sovietinės NKVD darbas. Ir Gorbačiovas ir Jelcinas pripažino. Tačiau dabartinėje Rusijoje vis drąsiau oficialiuose (!!!) šaltiniuose pradedama neigti, kad tai sovietų darbas ir bandoma aiškinti, kad tai fašistų darbas. Na, fašistai daug pridarė blogo, bet ne šiuo atveju, ne jų ši piktadarystė.

Dar apie žydus. Atskira “komedija”. Na, kažkaip liežuvis neapsiverčia vadinti tai komedija, bet iš sovietinės propogandos pusės tai kitaip sunku ir pavadinti. Hitleris ir visa fašistinė Vokietija sistemingai siekė nuo žemės paviršiaus nušluoti žydų tautą. Vykdė žydų tautos genocidą. Visi tai žinome ir gedime. Ir juokingiausia, kad Rusija visaip stengiasi šį dalyką nuslėpti. Bando pakreipti, kad fašistai stengėsi sistemingai sunaikinti slavus, o ne žydus. Ir kai po karo (ir prieš karą) Stalinas pradėjo visokiausių tautų sistemingą naikinimą (pvz. šiai dienai įžymius krymo totorius), jo planuose buvo ir žydų kaip tautos sunaikinimas, bet buvo labai jau sunku apkaltinti žydus bendradarbiavus su fašistais. Taip ir numirė (numarintas?) Stalinas nesugalvojęs kaip čia tuos žydus apkaltinti bendradrabiavus su savo totaliais tautos naikintojais fašistais.

Ir kas įdomiausia, kad 2001 m. balandžio 19 d. kelios dešimtys Rusijos Valstybės Dūmos deputatų („geriausių šalies žmonių”) atsisakė atsistoti ir tylos minute pagerbti žydų genocido aukų atminimą.

O dabar kuo toliau tuo vis baisesnių pasisakymų girdim iš oficialios Rusijos tribūnos.

Šati tokia dabartinė komunistinė Rusija. Ir nekeista dabar žiūrint į tai kaip Rusija užgrobė dalį Ukrainos. Nes Rusija liko komunistinė teroristinė valstybe. Na, kaip kitaip. Kitaip juk nauja valdžia turėtų pasmerkti prieš tai buvusios valdžios piktadarystes. Tik jei yra tęstinumas, tai bandnoma ir toliau slėpti. Dabartinė oficialioji Rusija nepripažįsta nei Ukrainos Holodomoro, nei Stalino kaip piktadario. Po truputį oficialiai pradedama abejoti Katyne, žydų genocidu ir kitais komunistų darbeliais. Ai, na, taigi Leninas pas juos Kremliuje dar vis guli. Tikriausiai vienas iš didžiausių žmonijos piktadarių (na, tikrai didesnis nei Hitleris) viešai pas juos garbinamas.

Taip kad mieli žmonės. Skaitykite tokias knygas. Švieskitės. Geriau suprasite ir dabartinę Rusiją, ir jos kėslus, ir kokius pavojus ji kelia visam pasauliui. Komunizmas nenumirė. Jis tik persigrimavo. Pasipudravo, užsidėjo naują kaukę, gražesnę, puošnesnę, nekaltesnę ir vėl išeina į areną. O ir kas tas komunizmas? Tai tas pats imperializmas, tas pats žmogaus siekis kitų žmonių, kitų tautų sąskaita gyventi taukuose.

Advertisements