Tags

, , , , , ,


Perklausiau Sergėjaus Golovino

paskaitų ciklą “Mokslas ir Biblija”.

Labai patiko. Nutariau pažiūrėti, o ką dar ukrainiečių Krikščioniškas mokslo – apologetinis centras siūlo, nuėjau į jų puslapį:

http://www.scienceandapologetics.org/

ir pasimečiau. Ten tiek daug visko įdomaus, o aš jau galvojau, kad šios paskaitos be galo be krašto įdomios. Nebežinau, ką rašyti. Buvau prisidėjęs fotkių į rekomenduojamas knygas. Pvz:

Atseit ieškosiu, kur gauti tokias paskaityti. Tačiau jų puslapyje yra tiek daug pdf knygų, kad tik imk, surask laiko ir skaityk. Tiek daug video, tik imk ir žiūrėk.

Tai gal sugrįšiu tada konkrečiau tik prie šių paskaitų. Susideda iš 6 dalių:

1. Tikėjimas ir žinios

2. Visatos kilmė

3. Gyvybės kilmė

4. Rūšių kilmė

5. Žmogaus kilmė

6. Žinios ir apreiškimas

Na, vis dar daug kas bando priešpastatyti mokslą prieš tikėjimą. Kai kas sako, kad čia visiškai nesusijusios sferos. Vis dažniau girdima nuomonę, kad kaip tik mokslas ir religija viena kitą papildo. Taigi ir šiose pokalbiuose Golovinas įrodinėja, kad jei ne religija, ne krikščionybė, tai mes iš vis neturėtume mokslo. Nes Dievas sukūrė pasaulį, dėsnius. Ir jei mes tikime, kad pasaulis turi kažkokius dėsnius, tai mums kyla noras juos atrasti. Jei mes manome, kad nėra vieno Dievo, kad pasaulis yra chaotiškas, tai nelabai yra ką tyrinėti. Beje, rusiškai Zakon lietuviškai yra įstatymas. Taigi jie sako ne gamtos dėsniai, o gamtos įstatymai. Tada ir aišku, kad jei yra įstatymai, tai yra ir tas kas tuos įstatymus leidžia. Taigi mokslo pradžioje stovi Dievas.

Toliau man labai trūko A. Lukaševičiaus pastoviai kartojama mintis – kad šie dalykai neįrodo Dievo buvimo, tačiau tai yra labai rimti argumentai Už.

Ir kai to posakio šiose paskaitose nėra, tai kartais labai keistai kai kurie įrodinėjimai atrodo. Pvz. įrodo, kad mokslas nežino nieko apie pasaulio sukūrimą. Kad Didžiojo sprogimo teorija turi daug spragų. Na, tikrai man labai tai įdomu, bet kad ji turi spragų, tai dar nieko neįrodo. Bet, kad mokslininkų paskaičiavimu Didžiojo sprogimo modelis šiai dienai geriausiai atspindi mūsų visatos kilmę. Ir tai yra artimiausias aprašymas Biblijoje esančiam Dievo sutvėrimo aprašymui.

O spragų turi iki sočiai. Tarkim. Įsivaiduokim sprogimą. Iš vieno taško, kai viskas išsilaksto į visas puses. Na, visi matėm kaip atrodo tarkim atominės bombos sprogimas. Susidaro grybas, ratilai, sukiniai. Kaip ir viskas ok. Medžiagos jungiasi, sukasi ir taip atrodo mūsų visata. Bet. Kodėl visi tie sukiniai atsiranda? Dėl to, kad atominė bomba sprogo ne vakuume, o ore, kur sutinka didžiausią oro pasipriešinimą, todėl pirmosios dalelės netenka greičio, jas pasiveja tolesnės dalelės ir prasideda. Visatos atveju mes turime sprogima. Net ne vakuume. O iš vis net erdvės nėra. Jokio pasipriešinimo. T.y. visos dalelės turėjo išsilakstyti į šonus. Ir turėtume tuščią erdvę. Gal čia tam ir yra išgalvota tamsioji medžiaga, kurios labai keistos savybės. Šviesą praleidžia puikiai, bet turi labai didelę masę. Didesnę, nei mūsų regimoji medžiaga.

Apskritai moksle labai daug išimčių. Pvz. vanduo. Visos medžiagos šaldomos traukiasi, o vanduo kaip žinom sušaldamas į ledą plečiasi. Dėsnis. Menkniekis tik vienas elementas, bet mes esam sudaryti iš kiek ten, berods 80 procentų vandens.

Dar keistas mokslininkų įsitikinimas, kad jau rado pabaigą. Tarkim visi žinom teiginį, kad šviesos greitis mūsų visatoje yra maksimalus ir negali būti nieko greitesnio. Na, ne taip ir seniai mes manėme, kad šviesa neturi greičio, kad ji sklinda momentaliai. Dar šiek tiek seniau tą patį manėme apie garsą. Na, sakysit, kad su šviesa tai jau tikrai pabaiga. Aha. Ir tie patys mokslininkai dabar sako, kad gravitacija neturi greičio, ji sklinda akimirksniu.

Čia prie to, kad sako, kad gal mūsų visata visai ir nesiplečia. Gal tas raudonasis postūmis visai nėra postūmis. Gal. Gal mes tikrai kol kas neatradę tarpgalaktinių dėsnių.

Apskritai gravitacija yra visiškai nesuprantamas dalykas. Yra ir tiek (iš kur Žemė žino, kad yra Saulė – nes Dievas taip sukūrė. Eee, mes dar neatradom kodėl). Kaip ir elektromagnetizmas. Žinom, kad yra. Galim apskaičiuoti, išmatuoti, bet kas tai yra – niekas kol kas nežino. O dar apie gravitaciją. Turim puikią formulę apskaičiuoti gravitacijai – tiesiog proporcinga masei ir atvirkščiai proporcingą atstumui (tiksliau net kvadratui atstumo). Aha, puiku. O tik įlendam į atomo vidų ir šnipštas. Atstumai tarp dalelyčių milžiniški, o traukos jėga, ohoho, milžiniška. Išimtis. Veikia kita formulė. Ir dar net dvi jėgos – stiprioji (gliuonai) ir silpnoji (bozonai). O kodėl negali būti išimties ir tarpgalaktiniame lygyje? Ir dar vienas kietas dalykas – gravitacinė konstanta.

Žodžiu labai įdomios paskaitos, nors kai kur jaučiamas dirbtinumas. Kaip kad ir su Darvino teorija. Na, taip mes nežinome, ar ji teisinga. Bet jei ir teisinga, tai ji absoliučiai neprieštarauja religijai. Evoliucija yra įrankis Dievo rankose.

Juk kažkaip Dievas turėjo viską padaryti. Kaip suprantu pačioje pradžioje jis sukūrė dėsnius. Juk sakoma, kad pradžioje buvo Žodis. Mintis. Planas. Projektas. Tada Dievas pradėjo įgyvendinti savo planą. Paleido Didyjį Sprogimą ir iš kart viskas pradėjo veikti jo Visatos dėsnių ribose. Mes daug dėsnių dar nežinom. Todėl nesuprantam ir Didžiojo sprogimo. Bet dėsniai (įstatymai) buvo pirmiau. Visko gali būti, kad Dievas kai ką koregavo. Tarkim turim visiškai nesuprantamas konstantes. Kai kurios (gal visos?) yra tokios svarbios, kad nuokprypis nors šiek tiek į vieną ar kitą pusę ir iš kart sugriūtų visa Visata. Bet gal pradžioje jos buvo kitokios? Gal dėl to ir Didysis Sprogimas tada vyko taip kaip ir gavosi.

Juk Dievas kūrė visas šešias dienas. Net galima suprasti, kad pavargdavo ir nakčiai eidavo pailsėti. Na, matyt, kad ne, bet esmė, kad vis dėlto tai nebuvo vienkartinis aktas, jis dar visas šešias dienas kūrė. T.y. tobulino tai ką padarė.

Nukrypau nuo paskaitos temos, bet tiek įdomių minčių sukelia. Ooo. Jau tiek priprašiau beveik ne į temą. Ir tai mintys tik po pirmos ir antros dalies. O dar visos keturios.

Advertisements