Tags

, , , , ,


Kadangi su įdomumu perskaičiau pirmą Kodėl Sovietų Sąjunga pralaimėjo Antrąjį pasaulinį karą? trilogijos “Paskutinė respublika” dalį, tai su nemažesniu susidomėjimu paėmiau ir antrą.

Antra knyga išsiskiria trumpesniu nei kitos dvi knygos pavadinimu “Paskutinė respublika. Antra knyga”. Ir viskas. Trečioje pridėtas žodelis “Sutriuškinimas”, o pirmoje kaip matom iš vis didelis klausimas įdėtas į pavadinimą. Ir antros anotacija labai trumpa:

“V. Suvorovas antroje „Paskutinės respublikos” knygoje polemizuoja su savo knygų kritikais, analizuoja Antrojo pasaulinio karo priežastis, įžvelgdamas Hitlerio ir Stalino sąmokslą. Į kaltinimą, kad perrašo istoriją, V. Suvorovas atkerta, jog iki šiol oficialioji karo istorija neparašyta.”

Ir visa anotacija 🙂

Na, kad nežinojo, ką rašyti bent reikėjo parašyti, kad Viktoras Suvorovas tai rusų žvalgo Vladimiro Rezuno pseudonimas, kad jis pabėgo iš Sovietų Sąjungos, kad pagrindinė jo knyga yra “Ledlaužis”, kurioje atskleidžia, kodėl Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, kad Vokietijai nebeliko nieko kito, nes kitaip po kelių dienų Stalinas būtų pergalingai įžengęs į Europą.

Nors bendrai, tikriausiai, jei neskaitę “Ledlaužis” ir pirmos “Paskutinė respublika” dalies, tai nėra ko skaityti ir antros. Gal ir teisingai. Nes, jei skaitęs, tai visa tai ir taip žinosi. Bet vis tiek aprašymas nykokas. Atrodo, kad ir knyga tokia pati, nelabai įdomi. Tačiau taip nėra.

Pati pradžia (jau po arklio, arklys kaip pirmos tęsinys) suintriguoja, Suvorovas rašo, kad jį komunistai sudirbo, paneigė visą jo Ledlaužį ir t.t. Blin, skaitau ir negaliu patikėti. Čia ką Suvorovas išdurnėjo, ar jo pavarde pasinaudojo. Beje, pasirodo rimtai yra taip buvę, kad jo psaudonimu pasinaudojo. Rusijoje išleido knygą, autorius Viktor Suvorov, pavadinimas – “Ledlaužis 2” ir tiesiog neįmanoma patikėti, bet ten ne Vladimiro Rezuno knyga ir ne jo “Ledlaužio” tęsinys. Pavaro komunistai (pala bet juk šiuolaikinė Rusija?). Na, skaitau toliau, kaip jis vos neatsiprašinėja, kad kažką suklydo. O toliau kaip trenkia, tai trenkia savo priešininkams. Ot, moka visgi Suvorovas rašyti. Jo sudirbinėtojai rašo, kad Suvorovas išsigalvojo kažkokį ten tanką, kad tokio iš vis nebuvo. Ilgokai pasityčiojęs iš savo priešinikų, Suvorovas atsako su trenksmu. Pasirodo, kad kur jo priešininkai juokiasi, kad Suvorovas išgalvojo tą tanką, tai tas tankas buvo pasaulio įžymybė, Berline su juo pasiektas pasaulio greičio rekordas. 🙂 O komunistų durnumas ir kvailumas (ai, čia gi tas pats, bet kad taip jau yra) neišpasakytas.

Po pirmos jo knygos priešininkai komunistai bandė paneigti, dėl ko Stalinas atsisakė priimti paradą. Atseit dėl balto arabų arklio ir panašiai. Suvorovas taip gražiai nupasakoja tą laikotarpį, jis juk žino, jis gilinasi, o komunistai kaip visada – tiap liap, o po to suteikia Suvorovui progą iš jų pasijuokti, o ir mums skaitytojams linksma. Aš kai šiek tiek dar gyvenęs prie socializmo, tai taip atpažįstų tą komunistų dezinformaciją, bet lygiai taip pat tą paviršutiniškumą visų darbų.

Žukovo memuarai. Tikriausiai galima būtų išleisti atskirą pasityčiojimų iš Žukovo memuarų knygą. 10 leidimų. Lyg tai dešimt 🙂 Bet esmė, kad jie skirtingi, vienas kitą paneigiantys. Kas prie valdžios tuo metu buvo, taip ir pakoreguodavo. Kai skaičiau Orvelo “1984” niekaip negalėjau patikėti, kad taip gali būti. Knygas perrašinėti, senas sudeginti ir teisingas, atseit, tik paskutinis leidimas. Bet taip juk ir buvo.

Ai, beje, apie Orvelą užsimena ir Suvorovas šioje knygoje. Pasirodo, kad jis kariavo Ispanijos kare. Va, va. Šioje knygoje Suvorovas detaliai nagrinėja kokie interesai buvo Stalino šiame kare. Pradžioje sunkokai skaitosi, nes aš apie tą Ispanijos karą miglotai tik žinau. Na, kad ten buvo generolas Frankas. Jį kaip ir Hitleris rėmė. Kaip ir reiktų pripaišyti kaip ir Musolinį, ir Hitlerį prie blogiečių. Bet kažkaip lyg ir apie tą Franką patys ispanai taip blogai neatsiliepia. O Suvorovas rašo, lyg visi žinotų, kaip ten ir kas. Na, perskaičius susidėlioja ir man galvoje, kas ten su kuo kariavo. Bet vėl stebiuosi, koks aš visgi tundra, nieko istorijoje nenusimanau, nieko nežinau. Na, gal ir nereikia per daug stebėtis, mano istorinės žinios – socialistinės, kuriose teigiama, kad berods Spartakas buvo pirmas komunistas. Tikriausiai, jei Biblija nebūtų draudžiama, tai Adomas būtų pirmas komunistas, na, juk taip, sukilo prieš Dievą 🙂 Buržuazinį tironą 🙂 Adomas – pirmas darbo liaudies atstovas – išvarė gi iš rojaus žemės dirbti.

Taigi labai plačiai aprašo apie Ispanijos karą ir Stalino rolę jame. Įdomu.

Labai linksmas skyrius “Nuo Romos imperijos laikų”. Na, komunistų melavimui ir durnumui tiesiog paminklą galima statyti. Vienoje knygoje parašė, kad nuo Romos imperijos laikų nematė, ai, bendrai nerašysiu, paliksiu malonumą perskaityti šią komunistų nesąmonę patiems. Mačiau Internete, kad kažkas patikrino Suvorovo teiginius, akurat, taip ir yra 🙂 Bet taip ištisai su tais komunistais. Juokas, tiesa, per ašaras. Nors dabar gal ir tikrai pasijuokti galima.

Lenkija. Molotovo-Ribentropo paktas. Arba kaip Suvorovas vadina Maskvos Antrojo pasaulinio karo pradėjimo sutartis. Na, mes lietuviai tai jau puikiai žinom, kas ten buvo ir kaip tai mums atsiliepė. Kad to pasekojo mus okupavo Sovietų Sąjunga. Bet paskaičius Suvorovo analizę visų tų įvykių ir padarinių, alternatyvų ir Stalino planų, vėl net žaktelėjau. Kaip aš nieko nežinau. Toks įspūdis, kad net apie tokį svarbų Lietuvai paktą, Molotovo-Ribentropo paktą, aš buvau girdėjęs kažkur probėkšmais. O čia pteikta analizė iki pasirašant, pasirašius bei kokios buvo galimos alternatyvos. Jei Stalino planai tokie, tai turėjo būti maždaug taip. Na, bet juk tikrai. Jei bijojo karo su Vokietija, tai kam reikėjo bendros sienos su ja. Galėjo Lenkiją pasidalinti taip: dalis Hitleriui, dalis Stalinui ir palikti kokį 100 km tarpą lenkams – tada niekaip Hitleris nebūtų galėjęs užpulti Sovietų netikėtai. Ir t.t.

Toliau vėl grižta prie tankų temos. Na, jo, Suvorovas buvęs tankistas, tai išmano. Man tiesa nelabai įdomu tie skaičiai, tačiau čia pažiūrima ir dar vienu aspektu. Amerikiečiai pasišaipė iš rusiškų prieškarinių tankų. Tai Suvorovas irgi palygina. To laiko amerikietiškus ir to laiko rusiškus. Kažkur 10:0 rusų naudai. Ai, ne, visgi 10:1, t.y. turėjo amerikietiški ir teigiamų savybių, na ne geresnių nei rusiški, bet apskritai tai turėjo 🙂

Žukovas ir Tuchačevskis. Vėl linksmybės prasideda. Genialusis Tuchačevkis ir kaip būtų atrodžiusi Raudonoji armija, jei Stalinas nebūtų įsikyšęs.

Ir visai netikėtas skyrius. Kodėl Stalinas išleido iš Sovietų Sąjungos Trockį. Sienos uždarytos, niekas iš Sovietų Sąjungos pabėgti negalėjo, o juo labiau vienas iš didžiausių Stalino priešų Trockis. O jį laisva valia išleido. Ir jis kone beveik 20 metų reiškėsi užsienyje, rašė straipsnius koks Stalinas menkysta, proletariato išdavikas ir t.t. Ir netikėtai prieš pat karą Stalinas jį nužudo. Kodėl? Keista. Na, aš juk nerašysiu kodėl. Knygoje viskas yra. Beje, dar labai įdomus dalykas. Trockio žudikas buvo suimtas, nuteistas, atsėdėjo beveik 20 metų, o po paleidimo sugrąžintas į Sovietų Sąjungą ir apdovanotas Lenino ordinu (ar kuo ten), gavo geras pareigas ir pan. Na, nebūtų šis faktas joks keistas, jei ne viena detalė. Tuo metu Stalinas jau buvo miręs. Ir prie valdžios buvo “mielas nekaltas” Nikita Chruščiovas. O o. Komunizmas.

Dar apie Chruščiovą paminėta probėgšmom šioje knygoje. Aprašant apie antrą pagal žiaurumą žmogų (nepamenu, ar Tuchačevkskį, ar Dekanozovą, ar Beriją, ar dar koks, susimaišė man tie komunistai visi, visi žmogžudžiai) pamini, kad nu jau toks sadistas buvo, toks, tačiau jis niekaip negalėjo prilygti Chruščiovui. Voba. Aš kažką viena ausimi buvau girdėjęs, kad tas Chruščiovas ne toks ir nekaltas. O čia pasirodo tikras lyderis buvo.

Iki karo liko kelios minutės (mūsų perspektyva). Ir Molotovas pateikia Hitleriui reikalavimų sąrašą. Pagal kurį Hitleriui šakutės. Dardanelai ir t.t. ir .t.t. Lapkritis. Birželį Hitleris atsakė į šį ultimatumą. Beje, Hitleris karą pradėjo oficialiai paskelbęs. T.y. Ribentropas 4 val. įteikė oficialią notą, kurioje išdėstė priežastis, kodėl Hitleris užpuola “netikėtai ir nepaskelbus karo” Sovietų Sąjungą. Ei, o tai kodėl komunistai nepaskelbia šios notos teksto?

Niurnbergo procesas. Komedija. Slapta sovietai su sąjunginininkais susitaria dar prieš teismą, kad nelies kai kurių temų. Teisėjai susitarę – kietai sakyčiau 🙂 Ir nuteisia Ribentropą praktiškai nepareiškę jam kaltinimų.

Dar viena įdomi tema. Žukovo gynybos planas: Įsakau užgriūti. Na, kol nepaanalizuoja specialistas (Suvorovas) tai visai neblogas planas – užgriūti visomis pajėgomis. Bet kai pradeda analizuoti žmogus, kuris tarnavo Sovietų armijoje, buvo žvalgas, pasiekė labai aukštas pareigas, kuris apskritai domisi karyba, tai tas planas “užgriūti” tampa visiška komedija. Ir tada tikrai supranti, kad juk tikrai tikroje armijoje turi būti kažkoks planas, ne tik, kad “užgriūti”. Čia mes vaikai kai alaviniais kareivėliais žaidžiam karą, tai mums nereikia jokio plano, nors ir tai kažkokius galvoje kurpėm, juk kitaip net žaisti neįdomu.

Ir dar daug “linksmybių”, įdomybių, keistenybių šioje knygoje. Ir apie pusę milijardo kareivių, kurie galėjo pulti Sovietų Sąjungą, ir apie Berijos raštelį ir dar daug daug. 300 puslapių prikišta visokių sovietinių įdomybių. Beje, kas keisčiausia, kad oficialioji Rusija iki šiol nepripažįsta daugelio dalykų ir dar daugiau, tos “komedijos” ir toliau eina iš jos. Tie pusė milijardo kareivių – šiuolaikinis išmįslas. Bet tai blin, 500 milijonų. Tai ant kiek reikia būti tupam, kad nesusigaudyti, kad tai absoliučiai neįmanomas skaičius. Bent pažiūrėtų kiek šiai dienai Rusijoje gyvena gyventojų ir iš kart įtartinas skaičius pasidarys. Bet tai net tiek nežino, kiek gimtoje šalyje šiai dienai yra gyventoju, daug maž, plius minus 3 milijonai 🙂 Čia gal mums, mažiems, kai pasako 500 milijonų, iš kart klausimas, joma jo, iš kur tiek, net Kinijoje šiandien tiek vyrų karingų nėra.

Žodžiu, šaunuolis tas Suvorovas. Gaila, kad jis gaunasi kaip ant ribos. Įdomu, ar mūsų šalis oficialiai laikosi Suvorovo teorijos, ar kaip visada mūsiškiai bailiai ir laukia, kol visas pasaulis (tame tarpe ir Rusija) pripažins, kad Suvorovas teisus. Nes jo teorija teisinga. Jei kas nors sugalvos kitą logišką viso to kas vyko paaiškinimą, ok, bet kol kas niekas negali. O Suvorovo tik paimi pirminę idėja, Stalinas ruošėsi užpulti Europą, ir viskas susidėlioja į savo vietas, nebelieka nesąmonių. Viskas aišku, aišku. Ir viskas logiška.

Gero skaitymo.

Advertisements