Tags

, , , , , , , , ,


Na, va. Kaip s-j sakė lengvesnis filmas Pop. Režisavo: Vladimir Khotinenko. Na, kaip lengvesnis. Tema tai visai nelengvesnė. Gal tik, kad viskas pateikta tiesiai, o ne per simbolius kaip pas Tarkovskį. Ar bent aiškūs simboliai tokiam tundrai kaip aš. Pas Tarkovskį turi būti smarkiai visapusiškai išsilavinęs, kad suprasti tuos simbolius. Deja, aš nors ir laikau save išsilavinusiu, bet pasirodo nepakankamai. Taigi filmas Popas. Kaip ir sakiau, tema ne ką lengvesnė. Karas, fašizmas, komunizmas ir tame visame baisume – žmoniškumas. Aš kaip tarybiniais laikais auklėtas, vis dar negaliu priprasti, kad fašizmas ir komunizmas statomi greta. Man vis tiek kažkur pasąmonėje įpiršta, kad fašizmas yra blogis, o komunizmas yra gėris, na, bet atseit, Sovietų Sąjungoje komunizmo idėją iškraipė. Taigi filmas labai gražiai parodo, kad tiek fašizmas, tiek komunizmas, tiek kitas totalitarizmas yra blogis. Ir popas kaip žmoniškumo simbolis. Nors šiuo atveju popas (gėris) parodomas kaip krikščionis, bet aš labai to nesureikšminčiau – tiesiog yra žmonės ir kažkokie antžmogiai. Ir krikščionių gali būti visokių, kaip tikriausiai ir komunistų bei fašistų buvo žmoniškų, tiesiog apgautų. Aišku, procentaliai matyt skirtumas didelis. Nors kaip sako mano tėvas: joks normalus žmogus į komunistų partiją nestotų. Na, aš jau gyvenau tais lengvesniais socializmo laikais, kai nebebuvo tokių žiaurumų iš komunistų arba buvo jie gudriai slepiami, tai ir pats buvau komjaunuolis. Bet pirmai progai pasitaikius užsimaniau laisvos Lietuvos 🙂

Mano tėvo mėgstamas anekdotas:

Grižta senukas namo:

– Moč, a, moč, į partiją įstojau.

(socializmo laikais tik komunistų partija tebuvo)

– Ale, tau dieduk ir nesiseka, vakar į šudą, šiandien į partiją įstojai.

🙂

Na, kiek gi to karo gali būti? Žmonės nori meilės. MEILĖS.

Konclageryje.

Rusiškas vokietis.

O taip vokiečiai Kalėdas švenčia – eglutę užsidegė.

Na, ką fašistus šiaip taip pergyveno, o dabar komunistai, savi į Sibirą ištremia.

Ir kiek gražių vaikučių palieka.

Va taip vat. Ar fašistai, ar komunistai, visi tokie patys. Geras pamokomas filmas. Ypač rusams (juk jie arčiausiai komunizmo buvo, mes tai okupuoti buvom, tai mums kitaip) žiūrėti. Nes ten dar oi kaip yra komunistuojančių elementų. Lai pažiūri, lai pamato, kuo komunizmas nuo fašizmo skiriasi. Na, visiškai niekuo.

Filmas apie žmoniškumą. Istorinis, paremtas tikrais faktais. Žiūrėti visiems 🙂

Advertisements