Tags

, , ,


Šiandien ryte perskaičiau Subjektyvi įrašą: Sirenos užvežė šūdmalius arba ‘Apie gyvenimo trumpumą / Von der Kürze des Lebens’.

Ne, nu galvoju visai nukvako lietuviški festivaliai. Bet tai kur tau. Gaunu dar vieną laišką apie Sirenas:

—–

Sveiki,

siunčiu kreipimąsi dėl Romeo Castelluccio spektaklio, kurį planuojama rodyti kitą savaitgalį Nacionaliniame dramos teatre. Apie spektaklį plačiau pasiskaityti galite čia. Be to, kas ten parašyta, spektaklio metu Jėzaus veido paveikslas iš pradžių apmėtomas išmatomis, paskui granatomis, galiausiai ant jo pasirodo užrašas “You are not my shepherd” (Tu nesi mano ganytojas).

Kas norit pasirašyti, atrašykit man, nusiuskit savo varda ir pavarde Audriui Makauskui <<el. pašto adresą išėmiau, kad žmogui spam’o neprisiųstų, jei kas norės perduosiu>>, laiške parašykit savo vardą ir pavardę, taip bus paprasčiau paskui viską sutvarkyti. Jei jau gavot laišką iš kažko kito ir pasirašėt, nereaguokit.

Žinoma, laišką galima persiųsti ir kitiems.

Linkėjimai,
Audrius

——

Pridedu ir patį kreipimasį:

——

LR Ministrui pirmininkui gerb. Andriui Kubiliui,
LR Kultūros ministrui gerb. Arūnui Gėlūnui,
Vilniaus miesto merui gerb. Artūru Zuokui,
Tarptautinio teatrų festivalio „Sirenos” organizatoriams:
p. Martynui Budraičiui,
p. Audrai Žukaitytei
Lietuvos nacionalinio dramos teatro administracijai

KREIPIMASIS DĖL TIKINČIŲJŲ JAUSMŲ IR ORUMO ŽEMINIMO 2012 m. TARPTAUTINIO VILNIAUS TEATRO FESTIVALIO „SIRENOS” PROGRAMOJE

Vilnius
2012 m. rugsėjo 29

Gerbdami ir vertindami saviraiškos laisvės principą, mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas bei asmenis prašydami atšaukti šiais metais vyksiančiame tarptautiniame Vilniaus teatro festivalyje „Sirenos” spalio 6 ir 7 dienomis ketinamą rodyti režisieriaus Romeo Cestellucci (Romeo Kastelučio) spektaklį „Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją”.
Esame įsitikinę, kad dabartinė spektaklio koncepcija – Kristaus veido drabstymas ekskrementais (ar ketinimas naudoti panašias priemones bei būdus) viešojoje erdvėje, Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre, nepriklausomai nuo autoriaus kūrinio vizijos, yra žeminanti bei žeidžianti, todėl netoleruotina ir nesuderinama su jokiomis moralės ar etikos normomis. Manome, kad nepagarbus šio visuotinai pripažinto meno kūrinio, o kartu ir tikėjimo simbolio (Antonello da Messinos nutapyto Išganytojo portreto) naudojimas žeidžia Lietuvos krikščionių tikinčiųjų jausmus.
Manome, kad Lietuvos tikintieji turi teisę į jų religinių simbolių pagarbą, analogišką tai, kuri pripažįstama valstybėms ir jų piliečiams į jų tautinių bei valstybinių simbolių pagarbą. Gerbiame menininko, kaip meno kūrinio autoriaus, ir bet kurio asmens konstitucinę saviraiškos laisvę, tačiau primename, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina skirtingų visuomenės grupių interesų balansą, teigdama, jog žmogus, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo nevaržyti ir kitų žmonių teisių ir laisvių (28 str.). Esame įsitikinę, jog pasirinkta minėto spektaklio šokiruojanti forma yra toks saviraiškos ir informacijos skleidimo būdas, kuris kursto religinę bei socialinę neapykantą, draudžiamą Lietuvos Respublikos Konstitucijos (25 str.). Todėl esame įsitikinę, jog objektyviai egzistuoja saviraiškos ribos, kurių negalima peržengti net ir meno pasaulio atstovams, kai tai skaudina ir žemina dalies visuomenės jausmus. Tuo pačiu norime pareikšti, jog, kaip mokesčių mokėtojai, nesutinkame, kad minėti autoriniai kūriniai būtų remiami Lietuvos Respublikos ir savivaldybių biudžeto lėšomis.

——–

Na, aš pasirašiau. Įdomu, kaip visi valdžios vyrai reaguotų, jei kažkoks atseit menininkas pasikabintų Vytį, lietuvišką trispalvę, Maironį arba vo Grybauskaitės nuotrauką ir davai šūdais mėtyti. Bet juk tai menas. Idėja.

Arba to pačio Cestellucci nuotrauką atsineščiau kur nors prie Seimo ar vyriausybės, pasikabinčiau plakatą, kad vyksta meninis performancas, nusimaučiau kelnes ir pradėčiau šikti ant Cestellucci nuotraukos. Bet juk meno vardan viskas galima?

Aišku, manau, kad spektaklio niekas neuždraus, bet Sirenų festivalis man bus amžiams tabu, jokiu būdu ten neisiu ir visiems sakysiu, kad jei norit prisivalgyti šūdų – eikti ten. Beje, šūdų tema, jei kas domėjosi Froidu, tai yra homoseksualizmo užuomazgos, dauguma (bent pagal Froidą tai visi) vaikystėje tą praeina, bet vieni labai trumpai, bent aš savo neatsimenu, o kaip kam (šiam tipo menininkui) va lieka užslėptas homoseksualizmas iki senatvės.

Ne, nu aš suprantu, kad kažkas nesveikas. Ne visi gi žmonės sveiki. Evoliucija čia darbuojasi. Bet kam ligonius vadinti meninkais ir leisti savo iškrypusias homoseksualias šūdinas idėjas propoguoti viešai?

Advertisements