Tags

, , ,


Baigiau skaityti dar vieną knygą “Stebuklai tikrai vyksta. Dievui nėra negalimų dalykų“:

Knyga apie vienuolės sesers Bridže Makena (Briege McKenna) patirtis. Visi žinom ir pamenam (sąlyginai 🙂 ), kaip prieš 2 tūkstančius metų Jėzus Kristus vaikščiojo ir gydė, tiek fiziškai, tiek dvasiškai. O kaip dabar? Juk Jėzus Kristus gyvas, tai kodėl dabar nevyksta stebuklai? Sesuo Briege pasakoja apie savo išgydymo istoriją, ji sunkiai sirgo artritu, o po vienos maldos Jėzus ją išgydė. Dar daugiau. Jėzus Kristus jai davė gydymo dovaną, kurios ji nenorėjo priimti, bandė atsisakyti, tačiau galų gale pasakė Jėzui Taip. Ji važinėja po visą pasaulį ir per jos maldą, įvyko daug stebuklų, stebuklingų išgijimų tiek fizinių, tiek dvasinių, t.y. per dvasinius išgyjimus įvyksta ir fiziniai, bei fiziniai išgyjimai sąlygojo ir dvasinius. Tiek kad fiziniai mūsų akims yra akivaizdesni, todėl labiau šokiruoja, labiau įtakoja. Jėzus Kristus gydo ir dabar.

Briege McKenna 2006 metais buvo atvažiavusi ir į Lietuvą. Galima pasiskaityti jos interviu Bernardinai.lt – Dievas visada duoda geriausia. Jei tik prašai. Labai tinka kaip įvadas į knygą.

Knygos pavadinimas absoliučiai atitinka knygos turinį – stebuklai vyksta čia ir dabar, ir kasdien, Dievui nėra negalimų dalykų.

Tačiau po C. S. Lewis knygų, šią skaityti yra sunkiau. Pas C. S. Lewis viskas aišku ir logiška, viskas sudėliota į lentynėles. O šios knygos moto, sakyčiau, yra: Viešpaties keliai nežinomi.

Tikrai daug nesupratau Kodėl. Kodėl reikia garbinti Dievą? Kodėl jam reikia paklusti? Kodėl reikia paklusti jo valiai be argumentacijos? Istorija iš knygos. Susirrgo Briege teta, kuri buvo jai kaip mama, susirgo taip, kad jau prie mirties. Briege norėjao paskutinį kartą ją aplankyti ir klausė Jėzaus leidimo. Jėzaus klausimas buvo: Kas tau pirmoje vietoje? Ji atsakė: Jėzus. Tada Jėzus atsakė: Aš nenoriu, kad tu važiuotum. Ir ji nevažiavo. Toliau pasakojama dėl ko taip Jėzus darė, bet aš nesupratau.

Kam reikalingas toks tikėjimo ir paklusnumo išbandymas?

Todėl, kad Dievas žino kas mums geriausia? Na, taip aš kai galvoju apie savo vaikus, tai ir aš žinau kas jiems geriausia, bet aš visai nenoriu, kad mane garbintų, kad man paklustų be argumentacijos.

Kodėl taip reikalinga malda, kad įvyktų išgydymas? Kodėl reikia taip prašyti Dievo? Aš savo vaikus gydyčiau ir neprašomas. Juk aš vaikus myliu, nepriklausomai, ar jie mane myli ar ne. Aišku, norėčiau, kad jei ir mane mylėtų, bet versti, nors ir netiesiogiai tai daryti, kažkaip keista.

Kažkada, kažkur skaičiau, kad mūsų Dievas yra pavydus. Niekaip nesuprantu to irgi. Juk pavydas man atrodo neigiamas dalykas. Jei Dievas yra Meilė, tai kam jam reikalinga neigiama emocija pavydas?

Anyway, be tų kelių nesupratimų apie Dievo kelius, šiaip puiki knygelė, kuri pateikia Dievo veikimo šią dieną įrodymus, bei parodo Sakramentų (išpažinties, komunijos, kunigystės) svarbą. Dar atkreipia dėmesį į Marijos, Dievo Motinos, svarbą. Kadangi ji ne Dievas, o tik Dievo Motina, tai daugelis nuvertina ją. Bet tik tereikia įsiklausyti – Ji tik Dievo Motina. Tik Dievo Motina. Ir tada pajunti jos svarbą. Knygoje nurodo dvasinio išgydymo svarbą bei dvasinės sveikatos svarbumą priešpastatant dabar taip garbinamą fizinę sveikatą.

Žodžiu, ieškokime ir rasime. Iškėlė nemažai klausimų. Ieškosiu atsakymų.

Advertisements