Tags

, , , , , , ,


Pažiūrėjau filmą Edges of the Lord:

Obuolys išvertė kaip Dievo šukės. Na, jie turi profesionalius vertėjus, tai tikriausiai gerai išvertė, aš pats nesugebu išversti į kokį normalesnį pavadinimą. Ai, va lenkiškai skamba: Boze skrawki. JAV ir Lenkijos gamybos, todėl lenkiškas pavadinimas irgi aktualus. Lenkiškai nemoku, bet man vis tiek gaunasi (Google translate) Viešpaties kraštai – nelabai tinkamas pavadinimas. Tiek to, lai būna Dievo šukės. Ai, dar Obuolio aprašymas tikrai nesužavėtų manęs, ir gerai, kad jį perskaičiau jau po filmo peržiūros, nes bučiau taip ir nepažiūrėjęs šio filmo.

Gal todėl daugiau siužeto. Antrasis pasaulinis karas. Lenkija. Fašistai naikina žydus. Viena miesto žydų šeima nori išgelbėti savo sūnų, todėl mokina jį katalikų tikėjimo, kad galėtų išgyventi pas pažįstamus kaime. Nors dar pilnai neparuoštas, bet situacija tokia, kad reikia skubiai išgabenti, per prievartą įkišamas į maišą ir geradaris valstietis išsiveža paslapčia jį į savo ūkį į savo šeimą. Vyresnis sūnus pradžioje jaučia tam tikrą priešiškumą, o jaunėlis iš kart pajunta jam didelę meilę. Fašistai siautėja ir kaime, todėl pastoviai jaučiamas pavojus. Šeima augina kiaulę, o už gyvulių slėpimą, kaip ir už žydų, grėsi mirtis. Vaikai ruošiami pirmąjai komunijai. Kunigas, kad geriau pasiruošti, pasiūlo žaidimą – pasirinkti sau Biblijinius veikėjus (Jėzų, apaštalus, Mariją Magdelietę) ir įsijausti į jų rolę. Valstiečio jaunėlis labai nori būti Jėzumi. Pamažu žaidimas susimaišo su realybe. Nukryžiavimas. O vėliau jaunėlio auka už savo brolį ir priglaustą žydų berniuką, už tėvą, už motiną bei visą karo kankinamą žmoniją.

Kaimynų berniukai plešia iš traukinio pabėgusius žydus, šiai šeimai tenka su tuo susidurti, likimo ironija, fašistai pamano, kad šis mažas žydų berniukas ir yra tas plėšikas, jam liepiama parodyti kaip jis tai daro. Įtarimai, kad yra žydas krenta ant valstiečio sūnaus. Čia pat jis patikrinimas dėl apipjaustymo, šalia netikrinant tikro žydo. Ir jaunėlio auka.

Dar vienas epizodas. Vyresnėlis pyksta ant Romeko (toks to žydų berniuko vardas), todėl kai pro šalį važiuoja fašistai sušunka, kad čia yra žydas. Fašistai susidomi. Jei aptiks, kad Romekas yra žydas, tai visiems mirtis. Jaunėlis, įsijautęs į Jėzaus Kristaus vaidmenį, pareiškia, kad jis yra žydas. Taip išgelbėja visus, nes fašistai palaiko, jog vaikai taip išdykauja.

Žiauri realybė. Mūsų žmonijos siaubinga istorija. Kada gi mes baigsim visus tuos žiaurumus?

Ai, beje Romeką vaidina Haley Joel Osment, kuris man gerai žinomas iš filmo Šeštasis jausmas/The Sixth Sense.

Rekomenduoju.

Advertisements