Tags

, , ,


Senokai ką nors berašinėjau apie Amway. Tiesą sakant ir dabar nieko nerašysiu, o tik įdėsiu tai ką atsiuntė Medikas. Man pasirodė įdomu, Medikas leido dėti į blog’ą (na, bet kokiu atveju turiu atsiklausti prieš ką nors dėdamas į blog’ą, jei tai man privačiai el. paštu atsiunčia). Nežinau, ar čia jo pačio rašyta ar ne, o ir šiaip koks skirtumas kieno. Įdomu. Dedu.

Amway kaip kultinis judėjimas

Amway Korporacija yra viena iš pasaulyje didžiausių ir geriausiai žinomų tiesioginių pardavimų/ MLM (multi-level-marketing) organizacijų.
Dalis sociologų mano, jog dauguma tokių organizacijų gali būti vadinamos “para – religiniais” judėjimais – t.y. jie nagali būti klasifikuojami kaip religiniai, tačiau pasižymi kai kuriais jiems būdingais aspektais: entuziazmu dėl priežasties, verbavimo/telkimo ir motyvacijos ritualais, pozityvaus mąstymo stiprinimu ir t.t.

Kultinis judėjimas?

Žvelgdami į “Amway” kai kurie žengia dar toliau ir teigia, kad “Amway” tinklas daro šią organizaciją kažkuo panašaus į “korporacijų kultus”.
Taip vadinamieji “korporacijų kultai” yra verslo organizacijos, kurios technikos siekiant darbuotojų įsipareigojimo ir lojalumo tam tikrais atžvilgiais yra panašios į tas, kurias naudoja kai kurie religiniai kultai.
“Amway” yra tinklinio marketingo (MLM) kompanija, kurioje pardavimais užsiimantys asmenys gali uždirbti įtraukdami į “tinklą” kitus. T.y. sėkmingi Amway distributoriai didžiąją dalį pelno gauna iš motyvacinių produktų (kuria ir parduoda telkimo/verbavimo literatūrą, audio įrašus, organizuoja įkvepiančius susirinkimus/seminarus ir paskaitas), o ne iš prekybos kitais produktais.
Taip pat galima pastebėti, jog dažnai individualūs distributoriai taip sutelkia dėmesį į “Amway” pažadus, jog rodos, kad daugiau negali kalbėti ir galvoti apie nieką kitą.
Jie stengiasi įtraukti draugus, bendradarbius, religinės bendruomenės narius, kaimynus ir beveik kiekvieną, kurį sutinka stengdamiesi susikurti savo pardavimų tinklą. Nemažai žmonių, kurie pabando uždirbti pinigų dirbdami “Amway” (ar panašiose MLM kompanijose – pvz. kad ir “Herbalife” http://www.religija.lt/content/view/293/ pastebi, kad jie išleidžia kur kas daugiau laiko marketingo, telkimo ir mokymų išvykoms nei uždirba parduodani ar įtraukdami naujus narius.
Nenuostabu, “Amway” pati savęs nelaiko kultu (nereligine sekta).
Į klausimą “ar Amway yra kultas?” dažniausiai atsakoma maždaug taip: “Ne, Amway yra verslas, panašus į daugelį kitų didelių ir nusistovėjusių kompanijų, ir turi aiškiai apibrėžtus verslo tikslus. O verslo filosofija negali būti interpretuojama kaip kultas.
Iš tiesų “Amway” yra tarsi pasaulio modelis: mastau: , su daugiau nei 3,6 milijonų verslininkų, kurie atstovauja beveik visas kultūras, etines, politines ir religines grupes, o “Amway” versle suranda kelią kaip pasiekti savo tikslus.”
Ir dar kelios sudominusios mintys trumpai:
1. Apgaulės naudojimas.
“Amway” versle nuo pat pradedančiųjų iki “Deimantinio” lygio yra gausu apgaulės. Kai naujas distributorius pradeda verslą, žmogui jis turi kalbėti ne apie “Amway” verslo kūrimą, o apie tiesiog verslo kūrimą. Kodėl neminima “Amway”? Tipinis atsakymas – galima, bet geriau žodžio “Amway” neminėti. Ir t.t.
2. Požiūris į negatyvią informaciją
Pvz.internete
Iki 1999 metų distributoriams buvo draudžiama ten “eiti”. Internetas – vieta, kur kiekvienas gali susikurti savo tinklapį nemokamai, todėl jame esanti informacija neturi jokios vertės. Tikra informacija “Amway” literatūroje, seminaruose ir t.t. Na dabar matyt “Amway” tinklapiuose esanti informacija taip pat laikoma patikima;
3. Informacija nėra laisvai pasiekiama

Naujieji distributoriai informacijos teturi tiek, kad dabar jiems atsivėrė galimybė susikurti neribotą gerbūvį ir galėti skirti daug laiko savo šeimoms. Tačiau susidūrusių su “Amway” liudijimu beveik 99% prarado ir pinigus ir laiką su savo šeimomis.

Ar Amway yra kultas? Analizė

Prieš pradedant paaiškinsiu – žodis “Amway” nurodo kompaniją Mičigane. Šiame straipsnyje nurodau ne pačią “Amway”, bet distributorių liniją (t.y. kaip tik tai kas yra Lietuvoje ) Amway Motyvacines Organizacijas (toliau AMO).

Į klausimą “Ar Amway yra kultas?” galima atsakyti “ne”. Nes nėra antgamtės. Tačiau ar įtraukimas į AMO yra lygintinas su panašia į kultus aplinka? Ir ar aukšto lygio distributoriai kontroliuoja mąstymą ir naudoja psichologinį spaudimą be savo grupės narių sutikimo? Panašu, kad atsakymas “taip”. Taigi…

Pražioje paaiškinsiu ką aš apibrėžiu kaip “kultą” (Lietuvoje panašūs reiškiniai vadinami parareliginiais reiškiniais, nereliginėm sektom ir pan.). Apskritai kalbant kultas yra grupė žmonių, kurie buriasi dėl bendro tikslo. Žinoma, pats vienijimasis bendro tikslo pagrindu nėra blogai, situacija bloga, kai grupės vadovai naudoja manipuliuojančią ir destruktyvią kontrolę.

Steve Hasan, “Combatting Cult Mind Control” (aukščiau taip pat yra jo straipsnis) autorius rašo
“Bet kuri grupė kuri samdo/pritraukia neteisėtu melu kad pasiekti savo tikslus, nesvarbu ar būtų religinės ar sekuliarios orientacijos, aš apibrėžiu kaip destruktyvų kultą.”
Mastymo kontrolę jis apibrėžia taip:
“Įtakojanti sistema, kuri sutrikdo/žlugdo asmens identitetą (tikėjimą, elgesį, emocijas) ir jį pakeičia nauju identitetu”. …
Ne visos mąstymo kontrolės technikos yra visiškai blogos ar neetiškos, kai kuriems, būdas kuriuo jie yra “naudojami” yra tai, kas jiems iš tiesų yra svarbu (pvz. kalbant apie elgeso korekciją ir pan.), bet tai vyksta su informuoto žmogaus sutikimu.

Jei mąstymo kontrolė naudojama siekiant pakeisti asmens tikėjimo, vertybių sistemą be informuoto sutikimo ir padaro asmenį priklausomą nuo pašalinių/išorinių autoritetingų figūrų, efektas gali būti pražūtingas.

Taigi “Kokie yra AMO tikslai?” ir ” Ar AMO naudoja panašius į destruktyvių kultų naudojamus mastymo kontrolės metodus, kad pasiektų savo tikslų?”

Jei manytume, kad “Amway” distributoriai versle yra tam, kad prekiautų “Amway” kataloguose esančiais produktais, tada pabaiga būtų pelnas abiems – korporacijai ir distributoriui. Viskas gerai. 🙂 Iš kitos pusės AMO sudaryta iš individualių distributorių, kurie ieško būdų kaip padidinti savo pačių pelną. Tada galutinis rezultatas (ir tikėtina nelegalus): tęstinis motyvacinių įrankių reklamavimas ir pardavimas. Taip pat galima turėti minty, kad Amway Korporacija (ne AMO ) neuždirba pinigų iš šių įrankių pardavimo – pinigai tenka distributoriams. Kaip jau minėta aukščiau AMO naudoja destruktyvias mąstymo kontrolės technikas, kad pasiektų savo tikslų.
Kad kurią nors grupę galėtume vadinti destruktyviu kultu, reikėtų kriterijų. Straipsnio autorius mini bent 17 ir teigia, kad kai kuriose grupėse galima sutikti po kelis iš jų, tačiau ne kiekviena grupė (kuri juos pati pripažįsta) yra tokia dėl kurios vertėtų sunerimti. Į bandymą juos susieti su kultu, “Amway” dažniausiai atsako – “distributoriai yra INDIVIDUALŪS , todėl “Amway” negalite vadinti kultu”. Beje, straipsnio autorius pastebi, kad AMO atitinka VISUS (17) destruktyviems kultams apibrėžti taikomų kriterijų.

Pažiūrėkime į du.
(pradžiai bendras reiškinio aptarimas – t.y. kas tai yra apskritai ir tik po po pažvelgiama kaip tai galima sieti su AMO)

Aplinkos kontrolė.
Siekia būti išlaikyta ir išreikšta įvairiais būdais: grupės procesais, izoliacija nuo kitų žmonių, psichologinis spaudimas, geografinis atstumas ir kartais fizinis spaudimas.
Psichologinio spaudimo kontrolė pasiekiama “įmetant” žmogų į socialinę aplinką, kurioje jis turi mesti savo senąjį identitetą ir laikytis naujojo, priimtino grupei. Kitais žodžiais radikali transformacija pradedama žmogaus viduje: kai iš “pašalinio” tampama “nariu”.
“Amway” versle viršesnieji (nežinau kaip juos kitaip vadina lietuviškai) distributoriai naudoja psichologinį spaudimą tam, kad jų distributoriai atitiktų “sėkmės modelį”: jei nori kurti sėkmingą verslą turi pirkti pvz. įrašus, lankytis susirinkimuose ir telkti kitus daryti tą patį. Kai paklausiama ar tos priemonės reikalingos iš tiesų, standartinis, dažniausias atsakymas būna maždaug toks: “Priemonės yra laisvai pasirenkamos, bet tokia/tai yra sėkmė”. Taigi, naujas distributorius turi rinktis: nepirkti arba pirkti ir tapti sėkmingu verslininku. Ilgainiui “suprantama”, kad vienintelis kelias būti sėkmingu = kurti Amway verslą.
Ši kontrolės forma išreiškiama ir kitais būdais – įtikinant distributorius, kad “Amway” produktai yra geri, o visi kiti – ne. Kadangi už jų pardavimą distributoriui padidinama “premiją”, daugelis jų teigia, kad “Amway” produktai geriausi pasaulyje. Norėdami įvertinti šio produkto įtakos mastą, paklauskite bet kurio distributoriaus ar jie galėtų parodyti kiekvieno produkto nešališką palyginamąją efektyvumo/kainos studiją (kaip pvz. “Consumer reports”). Yra nemaži šansai, kad gausite kitą surepetuotą atsakymą, kuris diskredituos jūsų nurodytą informacijos šaltinį. Kol rimčiau neklausiame apie produktų kokybę, susiduriame su pilnu entuziazmo distributoriumi, pasiryžusiu parduoti.
Kadangi siekiama gauti kuo didesnį “premijų čekį”, dauguma distributorių yra verčiami pirkti ir tokius daiktus, kurių jiems nereikia, bet gal naudos…
Niekad neteko girdėti, kad žmonės į “Amway” būtų atvedami naudojant fizinę jėgą. Tai pasiekiama kitaip – apgaule ir psichologiniu spaudimu.

“Išpažinties”/prisipažinimų kultas
Tarsi nurodoma idėja, kuri kalba apie tai, kad nuodėmių išpažinimas jus padarys stipresniu (dvasingesniu) asmeniu.
Tik kalba ne visai apie nuodėmes, o apie viską – svajones, “žygdarbius”, vargus ir t.t. Jei esate lyderis, “išpažintis” tampa vieša. Taip vadinamieji deimantiniai distributoriai pasakoja apie sunkumus, kuriant verslą, jei tai seminaras, nepamištama paminėti, kad “vykome mylių mylias į šį susitikimą”. Stebintieji sėkminguosius irgi ima tikėt, kad dėl verslo sukurpdami “mylių mylias”(įvairiom prasmėm) irgi taps sėkmingais.
Naujasis distributorius irgi dažniausiai pasakoja apie savo svajones ir gyvenimo tikslus. Apie viską: gyvenimo būdą, automobilius, vaikų išsilavinimą ir t.t. Vėliau, esant reikalui, šios svajonės panaudojamos prieš jį patį. Jei sumažėja susidomėjimas AMO’u ar net noras tai palikti, viršesnysis standartiškai nepamirš paklausti kažkaip panašiai: “Ar iš tiesų tokios buvo tavo svajonės? Suteikti vaikams išsilavinimą? Ar aš tavęs nesupratau?” Ką žmogus atsako?
Tada jis išvadinamas melagiu, nes jei nori svajonių išsipildymo, turi kurti “Amway” verslą. “Jei nenorėjai šių svajonių, kodėl jas sakei pirmoje vietoje?” Taigi mąstymas turėtų tapti daugmaž tokiu – “vienintelis kelias pasiekti savo tikslus ir būti sėkmingu – kurti “Amway” verslą.

Advertisements