Tags

, ,


Pastaba (2012.03.06): Šį įrašą padariau, kol dar nebuvau matęs visos knygos, todėl iš principo jis nėra teisingas. Komentaruose vėliau pateikiau paaiškinimų. Bet kadangi mano blog’as yra mano minčių seka, tai palieku kaip yra, o jei kas nori pilno vaizdo apie knygą, tai paskaitykite ir komentarus, kuriuose labai teigiamai atsiliepiu apie visą knygą.

O negaliu neįsidėti pas save nuorodos į šį straipsnį.

http://mokslas.delfi.lt/science/mokslas-ir-religija-ar-jie-suderinami.d?id=55057127

Tai ištrauka iš naujos Jono Grigo knygos “Kiek trunka sekundė”. Kiba, reiks nusipirkti. Bent jau lietuvių autorių paremti. Ir ne tik paremti: čia jau antra įdomi ištrauka, pirma irgi visai įdomi buvo.

Norėjau visą ištrauką pas save nusikopijuoti, bet neetiška dėl autorinių teisių. Dar ir fotkę norėjau kopijuotis. Et, įsidėsiu tik nuorodą. Bent, vieną sakinį nukopijuosiu:

Mokslas be tikėjimo yra luošas, o religija be mokslo – akla. A. Einšteinas.

Va, parašiau. Ir prieš išsaugant, prieš paspaudžiant Publikuoti į blogą, kažko sudelsiau. Kažkas ne taip. Straipsnį skaičiau greituoju skaitymo būdu. T.y. ne kaip romaną, kur kiekviename sakinyje slypi grožis ir ne kaip vadovėlį, kur reikia prisiminti, ką skaitei. O kaip pažintinį skaitalą, kad patenkinti savo intelektualinį troškulį. Taip skaitau kokius 2-3 kart greičiau. Perskaičiau dar kartą, lėčiau. Supratau, kas man pasirodė ne taip.

Aš suprantu, kad kritikuoti yra lengviausia, todėl labai gerbiu, žaviuosi ir pavydžiu J. Grigui, kad aš sugebu tik kritikuoti, o pats nieko doro parašyti negaliu. Bet vis tiek pažersiu mano manymu kritikos, o gal šiaip pastebėjimų. Nes knygos tema pažintinė, tai kažin ar kaip kitaip ir galėjo parašyti.

Taigi pirma. Kas man kažkur pasąmonėje sukirbėjo. Ištrauka man priminė mano diplominį darbą, t.y. iš daug šaltinių visko surinkta ir nieko naujo nepasakyta (tiesa, mano diplominiam darbe paskutinėje eilutėje, paskutiniame išvadų teiginyje buvo tuo metu netikėta išvada, kuri po 5 metų pasiteisino, nors ginantis ji visiems nepatiko). Iš kitos pusė, tai pažintinė knyga, tai ji ir turi būti įvairūs moksliniai šaltiniai surinkti. Bet kažkaip man labai daug priminė Colinso knygą “Dievo kalba”, nors jis vieną kartą ir pacituotas ir knyga paminėta, bet jo minčių yra per daug, o nuorodų į jį per mažai. Pats Colinsas savo knygoje labai daug kur cituoja Lewis ir kitus autorius ir todėl atrodo, kad jis nebijo, jog tai ne vien tik jo mintys, o kad jis remiasi ir kitais autoriais, o čia pagrindinė mintis paimta iš Colinso, tačiau nenurodant šaltinio.

Toliau. Man straipsnis pasirodė tendencingas. Užduoda klausimą – ar suderinami, o toliau pateikiama informacija, kuri akivaizdžiai įrodo, kad taip suderinami. Toliau prisimena, kad tai pažintinė knyga ir jis negali ignoruoti ir kitų mokslininkų, kurie mano, kad nesuderinama, todėl pateikia ir kitą nuomonę, tačiau jau kažkaip padrikai. Kodėl tendencinga? Ta pati Einšteino frazė, kurią nusikopijavau, ir kurią Grigas nukopijavo iš Colinso “Dievo kalba”. Tačiau, Colinsas nepabijojo savo knygoje parašyti, kad Einšteinas ne visada buvo religingas, ir kad einant metams jis tapo ateistu. T.y. pastaba svarbi, nes visiškai pakeičia Einšteino mintį. O tekste po to eina: “Svarbi mintis!” – ir tuo remiasi visas straipsnis. O to fakto nutylėjimas, nutyli galimą scenarijų, kad Einšteinas įtikėjo mokslu ir, kad mokslas jam įrodė, kad Dievo nėra. Colinsas pateikdamas pilną informaciją nepalieka vietos spekuliacijoms. Tada kyla abejonės ir kitais teiginiais. Kiek juose išimta iš konteksto?

Dar toliau. Tokie teiginiai, kad “Kai kunigai per pamokslą skelbia, kad išsimokslinimas trukdo pažinti Dievą, tuo pasakoma, kad tikėti Dievą gali tik neišsilavinę, tamsūs žmonės.” man visiškai keisti. Kiek esu buvęs bažnyčioje, nei karto nesu tokių teiginių girdėjęs. Net senais tarybiniais laikais, man iš kunigų parūpino draudžiamos literatūros, ir aš labai nustebau, kai skaičiau ir ten nei žodžio nebuvo apie religiją, o kaip tik buvo grynai mokslinės ir kodėl jos buvo draudžiamos iki šiol nesuprantu, gal kad mokslininkas buvo ne komunistų partijos narys ar bent ne rusas.

Arba: “Neracionalu reikšti priešišką požiūrį į religiją, nes taip darant tikintieji atsakys tuo pačiu.” Kažkaip grubiai skamba. Bent jau aš nežiūriu priešiškai į ateistus, nors jie ir žiūrėtų priešiškai į tikinčius. Nekrikščioniškas sakinys. Ir aš teigiamai žiūriu į mokslą, nepriklausomai, kaip mokslininkai žiūri į religiją.

Todėl neaišku kokią nuomonę turi pats autorius. Ar ją iš vis turi? Ar nori savo knygoje išlikti objektyvus, tačiau išlenda subjektyvumai ir tada visai neaišku, ką tuo norima pasakyti. Vėl lyginu su Colinsu ir Lewis. Jie pačioje pradžioje įvardija savo požiūrį ir tada skaitant viskas aišku. Na, taip knyga pažintinė, turi atspindėti įvairius požiūrius, bet gal tada ir turėtų atspindėti įvairius požiūrius.

Ir kai kurie kiti teiginiai man pasirodė abejotini, bet nematau prasmės juos nagrinėti.

Bet kokiu atveju, J. Grigas yra šaunuolis, kad pradėjo šia tema kalbėti. Kadangi jis tikriausiai pasaulietis, tai bus pirmas mano išgirstas pasaulietis, kuris palietė šią temą. Pagarba.

Advertisements