Tags

, , , ,


Dar viena religinė knyga, tai prancūzų Tėvo Žako Filipo (Jacques Philippe) “Laikas Dievui“.

Vidinės maldos gyvenimo vadovas.

Šią knygą rekomendavo kunigas per išpažintį, kai pasakiau, kad sunkiai sekasi melstis, kad esu išsiblaškęs, negaliu susikaupti, negaliu susikaupti dėl intencijos ir panašiai. Na, apskritai griežčiau panagrinėjus, nesupratau nei maldos esmės, nei tikslo. Ypač keistas atrodė poterių kalbėjimas. Tai atrodė, kaip dar iš vaikystės susiformavęs davatkiškumas.

Knyga nuramino dėl tikslo, dėl prasmės, dėl išsiblaškymo, dėl sausros, dėl būdo, dėl vietos. Iki tol buvau girdėjęs kelis maldos būdus: poterių kalbėjimą (kaip atskirą variantą – rožinį), 5 jausmų maldą ir meditaciją (nepainioti su jogos meditacijomis, nors ir turi šiek tiek panašumo, bet esmė iš principo skiriasi). Čia išgirdau ir apie kitus būdus, pvz. Širdies maldą (krikščioniškas mantros variantas), meditaciją, kontempliavimą ir dar įdomiau apie lygius (kai kurie krikščionys išskiria 7 lygius). Save priskyriau nuliniam lygiui (nors gal ir pirmam, nes tie lygiai neakcentuojami knygoje, nes nėra esminiai). Svarbiausias dalykas yra: Malda yra Dievo dovana. T.y. kaip tau seksis melstis ar nesimelsti, tuo labiau į kokį lygį kada pereisi ar nepereisi priklauso ne nuo tavęs (didžiulis skirtumas nuo tarkim jogos meditacijų), o nuo Dievo. Nuo tavęs priklauso tik ištvermė maldai. Taigi svarbiausia ne kur ir kaip (nors tai palengvina, nes mes kūniškos būtybės), bet apskritai kuo daugiau ir dažniau, pereinant į nuolatinę maldą. Nesitengiant pasiekti kažkokį lygį (nes nuo tavęs tai nepriklauso, o tik nuo Dievo), t.y. nesistengiant pasiekti kažkokių juslinių pojyčių, žinant, kad išsibalškymas yra normalu ir net naudinga, nes po jo galim sugrįžti prie Dievo.

Take It easy. Kaip pasakytų anglai. Nusiramink, atsipalaiduok ir melskis kaip moki ir kaip išeina.

Savaime suprantam, kad aš čia parašiau tik tai kokios mintys man kylo po šios knygos, ir tai tik mažą jų dalį (nes pats esu nuliniame lygyje, tai kažin ar ką galiu komentuoti), taigi visus, ką domina malda, krikščioniška malda, labai rekomenduoju paskaityti, paprastai ir aiškiai viską išdėsto.

Advertisements