Tags

, , ,


Nuo pat Kalėdų bloga nuotaika. Tai kad nuo jos pasislėpti įnikau į knygas. Nuo Kalėdų perskaičiau 4 Viktoro Suvorovo knygas. Tapau Viktoro Suvorovo fanas. Susiinstaliavau į Nokia 5800 AlternateReader ir dabar galiu pdf ir djvu formatų failus skaityti, kur noriu ir kada noriu. Nebebūtina eiti į knygyną, pirkti knygą. Taigi pirma knyga skaityta mobiliame telefone. Viktoras Suvorovas “Valymas”:

Knyga apie laikotarpį iki Antrojo Pasaulinio karo. Visi jau esam girdėję, kad Stalinas buvo XX amžiaus didžiausias žmogžudys. Šioje knygoje tuo suabejojama. Jei Stalinas nebūtų sustabdęs Trockio, Bucharino, Tuchačevskio, Lenino, tai būtų buvęs dar didesnis teroras. Vienu metu skaitant knyga teko sustoti, padaryti pertrauką, atsikvėpti – nebegalėjau skaityti apie komunistų vykdomus nekaltų žmonių kankinimus. Būtent visiškai nekaltų. Ateina Raudonoji Armija į kaimą. Yra įsakymas – tiek ir tiek procentų sunaikinti. Taikių gyventojų. Tam, kad visi bijotų ir nesipriešintų. Sunaikinti reikia baisiai ir siaubingai. Pvz. į bačką prikalti vinių, įkišti nuogą žmogų ir volioti. Kiekvienas regionas turėjo savo mėgstamus kankinimo būdus.

O 1917 metų Didžioji Spalio Revoliucija? Kokia dar revoliucija? Tik 1927 metais Stalinas sugalvojo, kad taip gražiau vadinti, iki to laiko buvo teisingai ir vadinama perversmu. Tai Leninas, Trockis užgniaužė revoliuciją. 1917 įvyko perversmas. Darbininkai pradėjo judėti, demonstracijos. Ir čia Leninas įsakė kulkosvaidžiais per darbininkų demonstracijas. Kad neatimtų iš jų valdžios. Turėjo įvykti Liaudies suvažiavimas – susirinkimas, kurio metu turėjo būti išrinkta nauja valdžia. Stalinas siūlė švelnesnę priemonę – atidėti, bet Leninas nesutiko su ja ir jėga išvaikė. Komunistai užgniaužė revoliuciją ir perėmė valdžią į savo rankas.

Pilietinis karas? Tarp Raudonosios armijos ir Baltagvardiečių? Iš esmės tai buvo Raudoniosios armijos karas su Rusijos liaudimi, su paprastai kaimiečiais. Teroras. Žudymai ir kankinimai. Tik su taikiais gyventojais mokėjo kautis Raudonoji Armija. O pabandė įlisti į Lenkiją ir iš kart gavo į kaulus, nes susidūrė su tikra ginkluota armija. Todėl grįžo atgal į Rusiją, kad galėtų kariauti su šakėmis ginkluotais mužikais.

Buvau girdėję apie Ukrainoje suorganizuotą badą. Galvojau, kad jį sukėlė tam, kad atimtų grudus ir panaudoti juos Rusijoje, kad nebadautų arba parduoti. Ne. Revoliucijai vykdyti reikėjo pasipiktinusių proletariatų, o Ukraina buvo laisva valstietija. Todėl sumanė suvaryti visus į kolūkius ir sukėlė tyčinį badą. Duoną degino. Gyvulius žudydavo apipildavo chemikalais, kad mėsa būtų netinkama valgiui. Aprašomas atvejis, kai šeima išsivirė savo dukrą, kad galėtų pavalgyti.

Kam dar atrodo, kad komunizmas gali būti nors kiek geras ir turėjo nors kokių gerų savybių, paskaitykite šią knygą. Komunizmas atneša žudymus, kankinimus, badą, hanibalizmą.

Advertisements