Tags

, , , , ,


Viktoro Suvorovo knyga “Ledlaužis” yra pirma iš trilogijos apie Antrąjį pasaulinį karą” (kitos dvi “Diena M” ir “Paskutinė respublika”). “Ledlaužis” yra pati žymiausia (kaip jis rašo – viso gyvenimo svarbiausia knyga) Suvorovo knyga:

Pirmą kartą su mintimi, jog Stalinas ruošėsi užpulti Vokietiją, ir Hitleriui nebebuvo kitos išeities, kaip pirmam užpulti, susidūriau Viktoro Suvorovo knygoje “Specnazas”. Šokas buvo tik kokį 10 sekundžių. Kaip tai? Juk visi žinome, kad SSSR tik gynėsi, o Hitleris netikėtai užpuolė. Po 10 sekundžių. O kodėl ir ne? Dar Leninas svajojo (ką ten Leninas – dar Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas) apie pasaulinę revoliuciją. Leninas ir kiti komunistai nuo pat pradžių dėjo visas pastangas, kad ir Vokietijoje komunistai užgrobtų valdžią. Po Ribentropo – Molotovo pakto Stalinas užgrobė Lietuvą, Latviją, Estiją, Besarabiją, pusė Lenkijos. Bandė užgrobti Suomiją. Dar 1920 metais bandė užgrobti Lenkiją ir ne tik (Lietuvą irgi). O kur visokios Ukrainos, Kaukazo valstybės ir t.t. Tai kodėl ne Vokietiją? Suvorovas beveik 400 puslapių pateikia įrodymų, kaip Stalinas ruošėsi užpulti Vokietiją. Ir jei būtų jis spėjęs padaryti pirmas, jis būtų vienu smūgiu užgrobęs beveik visą Europą. Žemyninę dalį visą. Vienu galingu smūgiu. Genialu. Įrodymams Suvorovas naudoja tik viešai prieinamą informaciją. Tyčiom nesinaudoja Vokietijos ar Rusijos slaptais archyvais. Ir tai padaro dar didesnį įspūdį. Kaip SSSR sugebėjo apkvailinti visą pasaulį?

Perskaičiau. Ok, galvoju, viskas aišku, bet kodėl Hitleris vis dėl to praktiškai nepasiruošęs (Rusijos keliams ir šalčiams) puolė pirmas. Juk tai savižudybė. Atsiverčiu Suvorovo parašytų knygų sąrašą. Jes. Viktoras Suvorovas “Savižudybė. Kodėl Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą?”.

Na, bet iki jos dar ilgas kelias (“Diena M” ir “Paskutinė respublika”), tai pabandau pats pasvarstyti iš tiek žinių, kiek aš turiu.

Savaime suprantama Hitleris turėjo žvalgų ir žinojo, kad Stalinas ruošiasi užpulti Vokietiją. Gal net žinojo datą (1941 liepos 6 dieną, o Hitleris užpuolė tik dviem savaitėm anksčiau). Tačiau jis žino Rusijos istoriją, žino kas atsitiko visiems, kas bandė ją užkariauti. Taigi pulti ją taip nepasiruošus savižudybė. Nepulti tuo laiku ir ruoštis – irgi savižudybė. Ką daryti?

Ar yra šansų, kad visgi Hitleris galėjo laimėti? Manau, kad taip. Pirma jis žinojo, kad Stalinas ruošiasi didžiajam puolimui, visas karines pajėgas sutelkė pasienyje, sunaikino visą gynybinę sistemą. Metė visas jėgas tam puolimui ir visai nesiruošė gynybai. Taigi, jei Hitleris ryžtingai puls ir sunaikins pirmu smūgiu visą armiją, tada teliks greitai nužygiuoti iki Maskvos, užimti ją ir pakeisti valdžią. Tačiau Hitleris žinojo tik apie vieną armijų liniją, pirmąją bangą prieš Vokietiją. Tačiau buvo ruošiama ir antroji linija, antroji banga. Ir Hitleris sėkmingai sutriuškino pirmąją bangą. Ir jis net negalėjo įsivaizduoti kokio masto puolimas buvo organizuojamas prieš jį. Jis susidūrė su antrąją banga, antrąją armijų linija. Nors ir nepasiruošusi, nors užklupta pakeliui į karą, bet ji sustabdė Hitlerį, blitz krieg’as nepavyko, fašistai įsivėlė į ilgą karą ir ko pasekoje, aišku, kad pralaimėjo.

Antra. Hitleris žinojo apie padėtį Sovietų Sąjungoje. Apie nacionalinę ir ekonominę vergovę. Ar tautos ir ta pati rusų tauta nevadins jo išvaduotoju iš komunizmo jungo? Ar jie nepereis į jo pusę? Visko gali būti, kad tikėjosi didesnio palaikymo.

Trečia. Likęs pasaulis bijojo komunizmo šmėklos. Ir ar tik jis nepadės jos sunaikinti?

Vienas dalykas yra nuversti komunistinę valdžią. Šansų pas Hitlerį visgi buvo. Jei ne antrojo banga, jei ne kiti dalykai, kas žino, gal būtų paėmęs Maskvą. Kitas dalykas, užkariavus šalį, kaip ją išlaikyti savo valdžioje. Juk net Lietuvoje Sovietai partizaninį judėjimą sugebėjo sunaikinti ne per vienerius metus, beveik 10 metų prireikė. Taigi, galima buvo valdžią išlaikyti jėga (kaip Hitleris ir Stalinas ir darė (beje SSRS beveik sėkmingai 50 metų)). Na, tada dar nebuvo išrastas būdas, bet kodėl ne jam pirmam jį išrasti. Taip kaip NATO padarė Jugoslavijoje – atėjo, užkariavo, suskaldė ir paliko taikiai gyventi. Svetima armija iki šiol yra buvusioje Jugoslavijoje, bet niekas (beveik) NATO nevadina užkariautoju. Ir gyvena sau taikiai. Taigi Hitleris užkariauja SSRS, suskaldo į atskiras valstybes ir palieka beveik laisvai gyventi – t.y. pašalina sau grėsmę. Aišku, žinant jo užmačias, tai kažin įtikėtina bet, kai tave spaudžia tokia padėtis be išeities, galima ir pabandyti. Tiesa, ta pati strategija nepasiteisino dabar nei Afganistane, nei Irake, ten vyksta partizaninis karas. Bet klausimas, kiek jis dar tęsis. Ir gal pasiteisins galų gale?

Taigi Hitleris nebuvo visiškas savižudis. Buvo šansų.

Na, ok. Pažiūrėsim, ką Suvorovas parašė šia tema.

Advertisements