Tags

,


Pradžioje pakartoju teisinį atsiribojimą. Šią info gavau iš Interneto, tiesiog ji sutapo su tuo ką man pasakojo per prezentaciją. Taigi negaliu teigti, kad tai yra oficiali Amway mokomoji medžiaga, ir, kad asmuo, kuris man darė prezentaciją yra iš tikrųjų susijęs su Amway, nors jis pats taip teigė.

Tagi pradedam:

QI

QI – sistema, kuri padeda atrinkti žmones, kuriems rodysim planą. QI nedaromas su artimaisiais (giminės, draugai), TIK pažįstami ir kiti. Veikia tik šaltiem kontaktam.

QI testą reikia daryti ne mažiau, negu 4 kartus per dieną. QI trukmė apie 15 min.
QI pradedamas nuo telefoninio pokalbio (kontaktavimo). Susitikimo tikslas – mums reikia susitikti trumpam, o paskui žiūrėsim, ką darysim toliau (labai aiškiai akcentuoti trumpam pokalbiui).

QI klausimai.
1. Kuo Jūs verčiatės gyvenime / Kuo užsiimate?
a. Partnerystė – aš turiu biznį ir renku komandą, ne darbuotojus.
2. Ar Jūs sutinkate, kad prieš ką nors aiškindamiesi, išsiaiškintume ar mes mastome panašiai / esminiais klausimais mes sutariame? Jei TAIP – pokalbį tęsiame toliau, jei NE – atsiprašau už Jūsų sugaištą laiką, viso gero!
Dabar pakalbėkim apie pinigus.
95 % žmonių
Aktyvios pajamos
Dirbi = gauni
Nedirbi = negauni
Ekonomika krenta žemyn

5 % žmonių
PASYVIOS PAJAMOS
Investuoji laiko + $ = gauni $
Gauni $ nesvarbu dirbi ar ne
Yra tokia ekonomika, kuri stabiliai kyla, tai Internet biznis
Lygiagrečiai eina WELLNESS (geros savijautos biznis)
Internet biznis Wellness biznis

Wellness biznis = Sveikata + Grožis + Ekologija

3. Taigi, ar norėtumėt turėti pasyvių pajamų? Jei TAIP – pokalbį tęsiame toliau, jei NE – atsiprašau už Jūsų sugaištą laiką, viso gero!
Welness klausimas: Ar labai lengva surasti žmogų, kuris svajotų tapti nesveikas?
Norint būti dešinėje pusėje, reikės labai daug mokytis. Noriu pakalbėti, kodėl svarbu mokytis, o paskui mes nuspręsime, ką darysim toliau (kalbam siaura prasme). Kairėj ir dešinėj pusėj egzistuoja uždaro mąstymo ratas:
INFORMACIJA → MĄSTYMAS → VEIKSMAI → REZULTATAS

Pirmiausia mes gauname informaciją apie aktyvias pajamas iš savo aplinkos, mąstome, pasirenkame kažkokią veiklą, tada gauname rezultatą, kuris kažkam tampa INFORMACIJA.
Ratas yra atviras ir lengvai prieinamas
Ratas yra atviras, bet neprieinamas, nes mes gyvename kairėje pusėje.
Tačiau yra sistema, kurios pagalba mes
galime gauti informaciją iš dešinės pusės.

4. Ar Jūs sutinkate, kad reikės daug mokytis? Aš manau, kad taip! Jei TAIP – pokalbį tęsiame toliau, jei NE – atsiprašau už Jūsų sugaištą laiką, viso gero!
5. Ar Jūs pasiruošęs (ar matot prasmę) skirti laiko mokytis? Jei TAIP – susitariam dėl susitikimo sekančią dieną, jei NE – atsiprašau už Jūsų sugaištą laiką, viso gero!

Advertisements